Ljubljana, 10. april 2018: Jutri, v sredo 11.4., bodo na nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, poslanci odločali o noveli Energetskega zakona (EZ-1C), ki opredeljuje skupnostno samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE). Predlog širi samooskrbo z električno energijo iz OVE na energetske skupnosti, s tem samoooskrbo omogoča tudi za večstanovanjske stavbe in odpira možnost uporabe streh občinskih stavb za samooskrbo prebivalcev, ki živijo v bližini.

Organizaciji Focus, društvo za sonaraven razvoj in Greenpeace v Sloveniji podpirata predloga zakona. Predlog so podprli tudi Državni svet (Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj), Skupnost občin Slovenije, Javna agencija RS za energijo pa je komentirala, da predlog upošteva smeri razvoja predvidenih sprememb evropske zakonodaje, ki v prehodu na večji delež OVE področje samooskrbe z električno energijo šteje kot enega od pomembnejših dejavnikov.

Sončne celice na strehi. (c) Greenpeace.

Predstavnik društva Focus dr. Tomislav Tkalec predlog komentiral:

Sprejem predloga bi imel mnogotere koristi. Skupnost prebivalcev, ki živijo v blokovskem naselju, bi lahko postavila skupno sončno elektrarno na strehi lastne stanovanjske stavbe, bližnjih garaž ali občinske stavbe (šola, vrtci, kulturni dom, gasilski dom….). V primeru postavitve sončne elektrarne na občinski strehi bi lahko za občino to pomenilo vir zaslužka preko oddaje strehe (najemnina). Na ta način bi lahko od projekta imela koristi celotna lokalna skupnost, znižali bi emisije CO2 ter prispevali k uresničevanju državnega cilja za povečanje deleža OVE.

Mag. Katja Huš iz Greenpeace v Sloveniji dodaja:

Zakaj bi preprečevali ljudem, da z nekaj prihranki sodelujejo v postavljanju sončne elektrarne na strehi bližnje šole, njihov delež proizvedene energije v skupni elektrarni pa bi se jim odštel od lastnega računa za elektriko? Bilo bi prav neumno, da ne bi omogočili tako dobrih energetskih projektov, ki bi jih lahko izvajale občine skupaj s svojimi prebivalci. Po štirih letih stagnacije na področju čistih energetskih virov, imajo poslanci priložnost, da odprejo vrata energetike za prebivalce. Pričakujemo, da bodo to priložnosti izkoristili in predlog podprli.

Do leta 2050 bi lahko lastno električno energijo iz sonca in vetra proizvajalo več kot 900 tisoč prebivalcev Slovenije, kar predstavlja skoraj polovico celotne populacije. S tem bi zadovoljili četrtini potreb Slovenije po električni energiji [1].


Kontakt, viri:

Mag. Katja Huš, Greenpeace v Sloveniji, 040 981 621, [email protected]

[1] Poročilo z naslovom Potencial za energetske državljane v Evropski uniji je izvedel okoljski raziskovalni inštitut CE Delft po naročilu Evropske zveze za obnovljivo energijo (EREF) ter organizacij Friends of the Earth Europe, Greenpeace in REScoop.eu.

Sporočilo za javnost je na voljo tudi v pdf obliki.