Lastna proizvodnja elektrike iz sonca in vetra v Sloveniji leta 2050

Skoraj polovica prebivalcev Slovenije bi lahko do leta 2050 proizvajala svojo lastno električno energijo iz sonca in vetra, glede na ugotovitve prelomne študije, ki je bila objavljena v tem tednu.

Študija orisuje potencial sončne in vetrne energije v lasti prebivalcev Evropske unije (EU). V Slovenijii bi lahko “energetski državljani” zadostili 25 % potreb po električni energiji leta 2050, kar 40 % gospodinjstev pa bi lahko bilo investitorjev v sončno energijo. Na ravni EU bi lahko leta 2050 prebivalci pokrili kar 45 % potreb po električni energiji.

Več o ugotovitvah študije si lahko preberete v spodaj objavljenih gradivih (natančnejši podatki so navedeni v poročilu, rezultati pa v excel dokumentu):

Infografika. (c) Greenpeace

Infografika. (c) Greenpeace