Ljubljana, 12. april 2018:

Včeraj so na nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor poslanci soglasno podprli predlog, s katerim se bo možnost samooskrbe z električno energijo iz OVE širi tudi na energetske skupnosti. Sprejeti predlog omogoča samooskrbo tudi za prebivalce večstanovanjskih stavb in daje možnost uporabe streh občinskih stavb za samooskrbo prebivalcev, ki živijo v bližini.

Barbara Kvac iz Focusa, društva za sonaraven razvoj,  je podporo komentirala:

Včerajšnja odločitev poslancev pomeni, da se bo možnost za samooskrbo iz obnovljivih virov bistveno razširila – iz individualnih hiš na večstanovanjske stavbe, pa tudi druge, npr. občinske stavbe, preko katerih se bodo lahko samooskrbovala gospodinjstva, ki bivajo v bližini. Sprejem predloga v društvu Focus pozdravljamo, saj predstavlja pomemben korak naprej k spodbujanju rabe sončne energije pri nas, pa tudi korak k energetski prihodnosti, kjer bodo državljani pomembno soustvarjali energetsko podobo Slovenije.

Mag. Katja Huš iz Greenpeace v Sloveniji dodaja:

Smo korak bližje, ko bi si lahko prebivalci, ki živijo v blokovskem naselju, postavili skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega vrtca, delež od tam proizvedene energije pa bi se vsakemu odštel od njihove porabe v lastnem stanovanju. Hkrati pa bi občine in država dobila na voljo novo orodje, s katerim nasloviti (energetsko) revščino, in voditi projekte obnovljivih virov energije skupaj s prebivalci. Po štirih letih stagnacije na področju čistih energetskih virov imajo sedaj poslanci priložnost, da naredimo pomemben korak naprej. Pričakujemo, da bodo to priložnost izkoristili in predlog na prihajajoči seji Državnega zbora sprejeli.

Sončna elektrarna. (c) Greenpeace

Predlog podpirajo tudi Državni svet (Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj) in Skupnost občin Slovenije, večjih zadržkov do predloga pa niso imeli niti predstavniki Javne agencija RS za energijo niti Ministrstva za infrastrukturo.

Do leta 2050 bi lahko lastno električno energijo iz sonca in vetra proizvajalo več kot 900 tisoč prebivalcev Slovenije, kar predstavlja skoraj polovico celotne populacije. S tem bi zadovoljili četrtini potreb Slovenije po električni energiji [1].


Kontakt, več informacij:

Mag. Katja Huš, Greenpeace v Sloveniji, 040 981 621, [email protected]

[1] Poročilo z naslovom Potencial za energetske državljane v Evropski uniji je izvedel okoljski raziskovalni inštitut CE Delft po naročilu Evropske zveze za obnovljivo energijo (EREF) ter organizacij Friends of the Earth Europe, Greenpeace in REScoop.eu.

Sporočilo za javnost je dostopno tudi v pdf obliki.