Kömür, Zonguldak için yapabileceğini yaptı. Tarih içindeki görevini yerine getirmiş olan, tüm dünyanın hızla uzaklaştığı kömüre dayanan bir istihdam ve yaşam biçimi bizi geleceğe taşıyamaz. İklim krizi çağındayız ve krizin en büyük sebeplerinden biri, kömür.

Paris Anlaşması’nı onayladığımız, karbonsuzlaşma yol haritalarını tartıştığımız bu tarihi günlerde, kömürlü termik santrallerin kapatıldığı ve kömür madenciliğine bağımlı olmayan, özgür, çeşitli ve mutlu ve sağlıklı bir hayatı yaratmayı konuşmalıyız. Zamanı geçmiş, yarardan çok zarar getiren kabullerden uzaklaşmalı, kamu sağlığını geliştiren, iklim ve çevre dostu şehirciliği geliştirmeliyiz. İklim biliminin yol göstericiliğinde, gezegenin ve Türkiye’nin iklim krizinden sağ çıkması için gerekli politika yapıcılığı yaratmalıyız.  

Zonguldak’ın varoluşunda ve bugünlere gelişinde büyük sorumluluk alan kömür madencileri, artık daha güvenli ve sağlıklı işleri hak ediyor. Madenciliğin mesleki kısıtları yüzünden eşitsizliğe maruz kalan kadınlar, istihdama eşit katılım şartlarını hak ediyor. Çocuklar babasız büyümemeyi, madenciliği kader olarak kabul etmemeyi hak ediyor. Gençler, işsizlik ve hava kirliliği yüzünden güzel Zonguldak’tan ayrılıyor, gençler kendilerine ekonomik tercih sunulmasını hak ediyor. Zonguldak, kömürün kırılganlaştırdığı, fırsatsız bıraktığı bir şehir olmaktan çıkmayı, adil bir dönüşüm geçirmeyi hak ediyor. 

Politik aktörler ve karar vericiler ise bu ülkenin refahı ve gezegenin selameti için yurttaşlara hakettiği temiz havayı, temiz gıdayı, temiz bir çevreyi, temiz, adil ve sağlıklı işleri sağlayacak politikalar üretmelidir.

Zonguldak’ta ve tüm Türkiye’de, iklim krizine dirençli bir yaşam kurabilmek için kömürden çıkış ve adil dönüşüm politikalarını tartışmalı, hayata geçirmeliyiz. Kömür terk edilen bir çağın, eski, kirli teknolojisi. Yarının dünyası, kömürden çıkış ve adil dönüşüm ile mümkün.

#ZonguldakİçinAdilDönüşüm!