“Eskişehir’de Kömürlü Termik Santral Tehlikesi” isimli hava modellemesi raporu kurulması planlanan santralin Türkiye için çok büyük bir hava kirliliği kaynağı olacağına ve bölgedeki yerleşim yerleri ile ekosistemler üzerinde büyük sorunlar yaratacağına dikkat çekiyor.

Söz konusu kömürlü santral, artan solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklı bebek ölümleri de dahil olmak üzere PM2,5 ve NO2’ye maruz kalmada öngörülen artış nedeniyle yılda sırasıyla 54 ve 19 erken ölüme yol açacak. Santralin 35 yıl çalışması halinde toplamda 3200 erken ölüm yaşanacak.

Santralden kaynaklanan emisyonlar;

    • Alpu ve çevresindeki bölgelerde havada bulunan zehirli partikül ve NO2 miktarını artırarak yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum hastalıkları ile çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarının riskini artıracak.
    • Mahsullere ve toprağa zarar verebilecek asit yağmurlarına neden olacak.
    • Arsenik, nikel, krom, kurşun ve cıva gibi zehirli ağır metal serpintisine yol açacak.

Eskisehir’de-Santral-Tehlikesi