Zonguldak için hazırladığımız çevre ve halk sağlığı raporundaki çarpıcı veriler şöyle:

  • Biri Türkiye’deki en büyük kurulu güce sahip, 4 kömürlü termik santralin bulunduğu Zonguldak’ta santraller, yılın çok büyük bir kısmında limit değerleri aşan partikül madde kirliliği yaratıyor. 2019 ve 2020 yılı PM10 verileriyle yapılan analizlerde, özellikle termik santrale yakın konumlanmış Cumayanı ve Kuzyaka ölçüm istasyonu sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AB ve Türkiye mevzuatına göre belirlenmiş günlük ortalama maksimum 50 µg/m3 limitini fazlasıyla aşıyor. 
  • PM2.5 verileriyle yapılan analizlerde DSÖ’nün belirlediği yıllık ortalama maksimum 10 µg/m3 limitinin aşılarak 2019 ve 2020’de neredeyse üç katına ulaştığı görülüyor. PM2.5, saç telinden çok daha ince bir madde olduğu için solunumla akciğerlere giderek doğrudan kana karışabiliyor.
  • Zonguldak’ta 2017, 2018 ve 2019’da gerçekleşen tüm ölümlerin ortalama yüzde 10’u hava kirliliğine bağlı. Söz konusu üç yılda, Zonguldak’ta, hava kirliliği DSÖ’nün önerdiği standartlarda tutulabilseydi hava kirliliğine bağlı 1230 erken ölüm önlenebilirdi.
  • TÜİK verilerine göre Zonguldak’ta Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden kaba ölüm hızı son 10 yılda yükseldi. Şehirdeki intihar hızı da Türkiye ortalamasının üzerinde.
  • Genç nüfus işsizlik ve hava kirliliği gibi nedenlerden ötürü şehri terk ediyor. Zonguldak’tan göç eden kesim içinde üniversite ve üzeri eğitime sahip nüfusun payı 2009’da yüzde 17 iken 2019’da bu oran yüzde 32’ye yükseldi. Yani her üç üniversiteliden biri şehri terk etti.
  • Nitelikli insan kaynağını hızla kaybeden Zonguldak’ta 2010’da yüzde 13 olan 60 yaş üstü kişi oranı, 2020’de yüzde 20’ye yükseldi.
  • Zonguldak’ta son 10 yılda meydana gelen iş kazaları, Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında madencilik ve ilgili faaliyetlerde hem iş kazası sıklığı hem de iş kazası sonucu ölümler yüksek. Zonguldak’ta yılda ortalama 4453 iş kazası oluyor, bu kazalar sonucu yılda 70 kişi iş göremez oluyor ve 21 ölüm meydana geliyor. Bu sayılar çalışan nüfusla orantılandığında Türkiye geneline göre iş kazalarının 2,9 kat, iş göremezliğin 3,8 kat ve ölümlerin 2,4 kat daha fazla olduğu görülüyor.

Raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.