Ochrana osobních údajů

Stránka - 26 července, 2013
Zásady ochrany osobních údajů

Greenpeace respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu se zákony. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje Greenpeace zpracovává a za jakými účely.

Provozovatelem těchto stránek je Greenpeace Česká republika se sídlem Prvního pluku 143/12, 186 00 Praha-Karlín.

Greenpeace Česká republika je správcem osobních údajů, které jste nám poskytli prostřednictvím tohoto webu nebo jinak, ve smyslu právních předpisů.

Osobní údaje a účely zpracování

Greenpeace Česká republika Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při poskytnutí daru, podpisu petice, v rámci různých kampaní a akcí. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro účely uvedené níže.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete přes web nebo jinak, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou Greenpeace a fundraisingem, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislosti, včetně darování, podpisu petice, přihlášení k odběru informací, atd. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli.

Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do dárcovské databáze, do které zaznamenáváme informace o darech, které jste nám poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na našich kampaních, Váš věk a profesi (jestliže jste nám tyto údaj poskytli). Tyto údaje používáme za účelem provádění analýz a zefektivnění naší práce.

Darovací brána darujme.cz na těchto stránkách je provozována naším smluvním partnerem, který údaje Vámi v bráně vyplněné používá pouze pro zpracování daru. Podmínky zpracování osobních údajů smluvním partnerem provozujícím darovací bránu najdete zde. Údaje o Vašem daru jsou zároveň zasílány Greenpeace Česká republika, s výjimkou údajů o Vaší kreditní kartě (ty slouží výhradně pro zpracování transakce na zabezpečené platební bráně banky a nejsou archivovány).

Pokud chcete pomáhat Greenpeace a vyplnili jste náš dobrovolnický dotazník, zadáme všechny informace, které jste nám poskytli, do databáze. Databázi používáme za účelem výběru vhodných dobrovolníků pro naše akce. V databázi uchováváme Vaše kontaktní údaje, věk, pohlaví, profesi, jiné dovednosti, záliby a údaje o tom, o jaké pomocné aktivity máte zájem.

Sdílení údajů s třetími osobami

Greenpeace Česká republika spolupracuje s celosvětovou organizací Greenpeace vedenou Stichting Greenpeace Council z Nizozemí. Greenpeace Česká republika může sdílet osobní údaje s ostatními organizacemi Greenpeace zejména za účely udržování kontaktu, fundraisingu, organizování kampaní a sdílení informací, které Vás mohou zajímat.

Greenpeace Česká republika může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, které se mohou nacházet v zemích s nižší úrovní ochrany osobních údajů. V takových případech vyžadujeme, aby se třetí osoby zavázaly dodržovat srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů Greenpeace a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Údaje, které jste uvedli na naší petici, mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

Greenpeace Česká republika Vaše osobní údaje nikdy neprodá.

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních údajů v Greenpeace Česká republika můžete zasílat na email :

Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu Vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti. Jestliže si přejete aktualizovat Vaše osobní údaje v dobrovolnické databázi, nebo se chcete z databáze odhlásit, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků na emailu . Odhlásit se z databáze dárců můžete kontaktováním pracovníka péče o dárce na emailu:

Odkaz na odhlášení naleznete také v každém našem emailu.

Cookies

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Pokud nechcete, aby se informace o Vašich návštěvách takto používaly, nainstalujte si Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Greenpeace Česká republika nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme obecně po dobu tří let od jejich poskytnutí nebo od ukončení akce, pro kterou jste nám osobní údaje poskytli, s následujícími výjimkami. Údaje v dárcovské databázi uchováváme deset let od poskytnutí posledního daru anebo příslibu daru. Souhlas s inkasem uchováváme po dobu jeho platnosti a deset let od jeho ukončení. Kontaktní adresu pro zasílání novinek a informací od Greenpeace zpracováváme až do Vašeho odhlášení. Údaje v databázi dobrovolníků zpracováváme do Vašeho odhlášení a tři roky poté.

Zabezpečení osobních údajů

Greenpeace Česká republika přijalo dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace zde uvedené jsou pravidelně revidovány. Sledujte prosím pravidelně tuto stránku.

Poslední revize: 15.7.2013

Témata