O Greenpeace

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích světa již půlstoletí. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací. Od roku 1971 se Greenpeace zasazuje o ochranu životního prostředí. Nezávislost je přitom jedním z nejdůležitějších principů. Pro zachování nezávislosti na našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran ani firem. Veškeré financování tak závisí téměř výhradně na podpoře jednotlivců. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, kteří nechtějí nečinně přihlížet, ale chtějí něco změnit.  

Naše vize

  • prosazení energetické revoluce, abychom mohli čelit největší hrozbě pro naši planetu: globální změně klimatu
  • ochrana světových oceánů bez nadměrného rybolovu a destruktivních rybolovných metod a vytvoření globální sítě mořských rezervací
  • ochrana světových pralesů a živočichů, rostlin a lidí, kteří na nich závisí
  • globální odzbrojení, mír, nenásilné řešení konfliktů a odstranění všech jaderných zbraní
  • budoucnost bez toxických látek s bezpečnými alternativami k nebezpečným chemikáliím v dnešních produktech i výrobních postupech
  • trvale udržitelné zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů, ochranu biodiverzity a podporu společensky odpovědného farmaření

Seznamte se s námi

Michaela Nedvědová – Greenspeakers Coordinator

Udržitelnost je slovo, které se točí kolem všeho, co dělám. Krátce po dokončení vysoké školy jsem našla práci snů. Stala jsem se součástí týmu Greenpeace, kde mám za úkol spojovat vzdělávání a otázky životního prostředí formou workshopů, přednášek a dalších aktivit, a inspirovat tak mladé lidi k ohleduplnému životnímu stylu. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: + 420 739 968 149

Lukáš Hrábek – Press Officer

Pracuji jako tiskový mluvčí. Na starosti mám komunikaci Greenpeace a mediální podporu kampaní, zejména kontakt s novináři, tiskové zprávy či distribuci fotografií. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 603 443 140

Hana Bulánková – Digital Engagement

Moje role je nabízet lidem nejrůznější způsoby, jak se mohou zapojit. Stavět naše kampaně, tak aby každý mohl přispět ke změně, kterou chceme kolem sebe vidět. 🙂
e-mail: [email protected]

Jan Freidinger – Campaigner

V Greenpeace pracuji od roku 2006. V minulosti jsem se věnoval především omezování toxického znečištění, kampani za udržitelný chov a lov ryb nebo globální kampaní za ozelenění elektronického a textilního průmyslu. V současnosti se věnuji obnovitelným zdrojům energie a plastovému znečištění. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 620 843

Nikol Krejčová – Campaigner

Vedu v Greenpeace kampaně za lepší ochranu životního prostředí. Mezi ty patří i kampaň proti rozšiřování dolu Turów a za záchranu bučin v Krušných horách. Vystudovala jsem biologii a než jsem začala pracovat před čtyřmi lety v Greenpeace, byla jsem koordinátorkou projektů rozvojové spolupráce, nebo snahy bránící stavbě jezů na Labi v organizaci Arnika. Byla jsem také dobrovolnicí v mnoha různých iniciativách a aktivistkou Greenpeace.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 778 002 468

Miriam Macurová – Campaigner

V Greenpeace se na expertní úrovni věnuji především tématu evropské klimatické politiky, zejména Zelené dohodě pro Evropu, legislativnímu balíčku Fit for 55 a také českému předsednictví v Radě Evropské Unie v roce 2022 a jeho dopadům na klimatickou politiku EU.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 771 154 362

Patrik Simon – Digital Fundraiser

V Greenpeace mám na starost zejména získávání nových podporovatelů a dárců on-line, tvorbu nových on-line kampaní, jejich vylepšování a integraci do ostatních projektů.
e-mail: [email protected]

Ondrej Černý – Supporter Service

Moji úlohou je dohlížet na všechny způsoby jimiž nás podporujete a starat se o Vás pro případ Vašeho dotazu, přání či požadavku. 🙂
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 204 693

Pavla Jirošová – Major Donors and Partners

Starám se o naše významné dárce, Rainbow Warriors Club a navazování nových strategických partnerství.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 773 736 383

Matěj Fišer – Social Media Manager

Chci, aby se svět více zajímal o ochranu přírody. Proto se v Greenpeace starám o sociální sítě a pomáhám komunikovat naše kampaně tak, aby se dostaly k co nejvíce lidem.
e-mail: [email protected]

Jaroslav Bican – Campaigner

V Greenpeace působím jako expert v oblasti energetiky a koordinátor energetické kampaně. Zabývám se například energetickým mixem v České republice a legislativou a strategickými vládními dokumenty v této oblasti. Vystudoval jsem politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti jsem pracoval jako novinář.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 773 721 237

Lenka Hélová – Volunteer Coordinator

Dobrovolníci jsou hnacím motorem Greenpeace. Moje práce je zapojovat dobrovolníky do aktivit Greenpeace a starat se o to, aby naše spolupráce probíhala hladce.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 204 689

Radim Nevyhoštěný – Database Administrator

V Greenpeace pečuji o databázi našich dárců a podporovatelů. Starám se o to, abychom měli dostatek kvalitních dat pro analýzy a reporty a abychom na jejich základě vytvářeli efektivní kampaně.
e-mail: [email protected]

Barbora Sommers – Head of engagement

Jen společně můžeme dosáhnout skutečných změn ve společnosti, které povedou k udržitelnému fungovaní naší společnosti a ochraně přírody. Má role je hledat cestu, jak nejlépe strategicky zapojovat veřejnost do našich kampaní, abychom dosáhly našich cílů.
e-mail: [email protected]

Libor Marek – Marketing Lead

Mojí odpovědností v Greenpeace je ve spolupráci s dalšími kolegy a kolegyněmi příprava fundraisingového plánu a sledování jeho naplňování, dále péče o to, aby spolu ladily nejen jednotlivé fundraisingové kanály, ale i další aktivity organizace. 
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 620 840