Seznamte se s námi

Zahide Tuğba Şenterzi – Executive Director

Organizační model Greenpeace Česká republika je založený na samostatnosti, svobodě, vzájemné spolupráci, obrovské důvěře, otevřenosti a sdílené odpovědnosti. V tomto prostředí mám na starosti strategii, směr a integritu organizace s důrazem na zdravou organizační kulturu, celkový rozvoj organizace, ale i reálný dopad našich kampaní. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 620 841

Michaela Ledererová – Programme Director

V Greenpeace se starám o to, aby naše kampaně byly relevantní, jasně a transparentně sdílené s veřejností a v neposlední řadě, abychom skrze naše programy angažovali co nejvíce lidí, protože hybatelem změn jsme my sami, obyvatelé této planety. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 775 011 900

Michaela Nedvědová – Greenspeakers Coordinator

Udržitelnost je slovo, které se točí kolem všeho, co dělám. Krátce po dokončení vysoké školy jsem našla práci snů. Stala jsem se součástí týmu Greenpeace, kde mám za úkol spojovat vzdělávání a otázky životního prostředí formou workshopů, přednášek a dalších aktivit, a inspirovat tak mladé lidi k ohleduplnému životnímu stylu. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: + 420 739 968 149

Lukáš Hrábek – Press Officer

Pracuji jako tiskový mluvčí. Na starosti mám komunikaci Greenpeace a mediální podporu kampaní, zejména kontakt s novináři, tiskové zprávy či distribuci fotografií. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 603 443 140

Hana Bulánková – Digital Engagement

Moje role je nabízet lidem nejrůznější způsoby, jak se mohou zapojit. Stavět naše kampaně, tak aby každý mohl přispět ke změně, kterou chceme kolem sebe vidět. 🙂
e-mail: [email protected]

Jan Freidinger – Campaigner

V Greenpeace pracuji od roku 2006. V minulosti jsem se věnoval především omezování toxického znečištění, kampani za udržitelný chov a lov ryb nebo globální kampaní za ozelenění elektronického a textilního průmyslu. V současnosti se věnuji obnovitelným zdrojům energie a plastovému znečištění. Více o mně zde.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 620 843

Nikol Krejčová – Campaigner

Vedu v Greenpeace kampaně za lepší ochranu životního prostředí. Mezi ty patří i kampaň proti rozšiřování dolu Turów a za záchranu bučin v Krušných horách. Vystudovala jsem biologii a než jsem začala pracovat před čtyřmi lety v Greenpeace, byla jsem koordinátorkou projektů rozvojové spolupráce, nebo snahy bránící stavbě jezů na Labi v organizaci Arnika. Byla jsem také dobrovolnicí v mnoha různých iniciativách a aktivistkou Greenpeace.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 778 002 468

Miriam Macurová – Campaigner

V Greenpeace se na expertní úrovni věnuji především tématu evropské klimatické politiky, zejména Zelené dohodě pro Evropu, legislativnímu balíčku Fit for 55 a také českému předsednictví v Radě Evropské Unie v roce 2022 a jeho dopadům na klimatickou politiku EU.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 771 154 362

Patrik Simon – Digital Fundraiser

V Greenpeace mám na starost zejména získávání nových podporovatelů a dárců on-line, tvorbu nových on-line kampaní, jejich vylepšování a integraci do ostatních projektů.
e-mail: [email protected]

Ondrej Černý – Supporter Service

Moji úlohou je dohlížet na všechny způsoby jimiž nás podporujete a starat se o Vás pro případ Vašeho dotazu, přání či požadavku. 🙂
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 204 693

Pavla Jirošová – Major Donors and Partners

Starám se o naše významné dárce, Rainbow Warriors Club a navazování nových strategických partnerství.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 773 736 383

Matěj Fišer – Social Media Manager

Chci, aby se svět více zajímal o ochranu přírody. Proto se v Greenpeace starám o sociální sítě a pomáhám komunikovat naše kampaně tak, aby se dostaly k co nejvíce lidem.
e-mail: [email protected]

Eva Klečková – Finance Controller

V Greenpeace si velmi vážíme finanční podpory našich dárců. Mojí úlohou je kontrola hospodárného využití těchto svěřených prostředků a finanční reporting. Sleduji rozpočty, zpracovávám finanční výhledy a dohlížím na zdravé cash-flow. Společně s účetními, auditory a mezinárodním finančním týmem Greenpeace International zajištuji soulad účetnictví s příslušnou místní a mezinárodní legislativou.
e-mail: [email protected]

Milan Vítek – Digital Campaigner

V digitálním týmu se podílím na online kampaních a velkou část mé práce zabere klimatická změna – jak ji řešit, ale především jak potřebné systémové změny představit široké veřejnosti.
e-mail: [email protected]

Radim Nevyhoštěný – Database Administrator

V Greenpeace pečuji o databázi našich dárců a podporovatelů. Starám se o to, abychom měli dostatek kvalitních dat pro analýzy a reporty a abychom na jejich základě vytvářeli efektivní kampaně.
e-mail: [email protected]

Šimon Hauser – PR Specialist

V Greenpeace mám na starosti komunikaci klimatické kampaně a vše co s klimatem v rámci evropské legislativy souvisí.
e-mail: [email protected]

Libor Marek – Marketing Lead

Mojí odpovědností v Greenpeace je ve spolupráci s dalšími kolegy a kolegyněmi příprava fundraisingového plánu a sledování jeho naplňování, dále péče o to, aby spolu ladily nejen jednotlivé fundraisingové kanály, ale i další aktivity organizace. 
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 620 840

Barbora Sommers – Head of engagement

Jen společně můžeme dosáhnout skutečných změn ve společnosti, které povedou k udržitelnému fungovaní naší společnosti a ochraně přírody. Má role je hledat cestu, jak nejlépe strategicky zapojovat veřejnost do našich kampaní, abychom dosáhly našich cílů.
e-mail: [email protected]

Matúš Molnár – Digital Content Specialist

V Greenpeace primárně vytvářím obrazový content pro sociální sítě a komunikuji s agenturami, se kterými Greenpeace spolupracuje.
e-mail: [email protected]

Jaroslav Bican – Campaigner

V Greenpeace působím jako expert v oblasti energetiky a koordinátor energetické kampaně. Zabývám se například energetickým mixem v České republice a legislativou a strategickými vládními dokumenty v této oblasti. Vystudoval jsem politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti jsem pracoval jako novinář.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 773 721 237

Michaela Krausová – People and Culture Lead

S lidskými „zdroji“ se historicky zacházelo jako s lehce nahraditelnými koly ve stroji. Dnes už to ale může být jinak. V Greenpeace se podílím na vytváření zdravého pracovního prostředí na principech sebeřízení bez manažerských struktur. Regenerativní péči a pozornost si zaslouží všechny ekosystémy, včetně těch lidských, a proto hledám cesty, jak i naše týmy udržet na hranici potenciálu, nikoliv sil. Jestli Tě práce v Greenpeace láká, mrkni na otevřené nabídky pozic a třeba se potkáme u pohovoru 🙂
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 204 688

Lenka Hélová – Volunteer Coordinator

Dobrovolníci jsou hnacím motorem Greenpeace. Moje práce je zapojovat dobrovolníky do aktivit Greenpeace a starat se o to, aby naše spolupráce probíhala hladce.
e-mail: [email protected]
mobil: +420 734 204 689