Autorská práva

Greenpeace Czech Republic podporuje reprodukci a distribuci našich materiálů, elektronických produktů a/nebo služeb, včetně našeho jména a loga. Přesto jsou však tato použití určitým způsobem omezena, a proto je důležité znát následující základní pravidla.

Obecně

Naše materiály hostované na https://www.greenpeace.org/czech/ jsou zdarma dostupné pro jakékoliv osobní či vzdělávací účely. Pokud potřebujete screenshot do učebnice či chcete-li otisknout článek ve vašem místním zpravodaji, nemusíte žádat o svolení – za předpokladu, že jste si přečetli naše základní pravidla a souhlasíte s nimi.

Použití materiálů a/nebo názvu a loga organizace Greenpeace, které jsou uvedeny na těchto stránkách, se výslovně zakazuje v následujících případech:

Propojení s našimi stránkami

Vždy vítáme, pokud se rozhodnete propojit vaše stránky s naším webem a šířit tak informace o kampaních za ochranu životního prostředí. K tomu nepotřebujete svolení a na vaše stránky tak můžete umístit odkaz na naši domovskou stránkou či jakékoliv specializované téma, které se na ní nachází.

Logo organizace Greenpeace

„Greenpeace“, včetně loga organizace Greenpeace, je mezinárodně registrovaná obchodní značka, jež náleží organizaci Stichting Greenpeace Council. Použití obchodní značky se povoluje za následujících podmínek:

Pokud logo použijete, uveďte rovněž prosím „Obchodní značka organizace Stichting Greenpeace Council“, buď v ALT tagu nebo přímo viditelně na stránky.

Obchodní značka zůstává výlučným vlastnictvím organizace Greenpeace Czech Republic. Jejím používáním vyjadřujete souhlas s tím, že dotčenou obchodní značku nebudete žádným způsobem registrovat, o registraci se pokoušet, ani stávající registraci zpochybňovat.

Články a texty

Články a texty vytvořené organizací Greenpeace Czech Republic jsou zdarma dostupné pro osobní a vzdělávací účely. Uveďte prosím následující větu: „Zdroj: Greenpeace (http://www.greenpeace.org/czech)“ spolu se jménem autora či informací o autorských právech, která je uvedena u originálu.

Články a texty třetích stran zůstávají duševním vlastnictvím a jsou chráněny autorským právem dotčených třetích stran; povolení k jejich použití musíte proto získat přímo od nich.

Fotografie/obrázky

Pokud se u obrázku nevyskytují informace o autorských právech, ať už v popisku vedle či přímo v dané fotografii, odkaz na autora lze najít při kliknutím na obrázek pravým tlačítkem myši a volbou „Inspect“ nebo „View Info“.

© = Všechna práva jsou vyhrazena uvedené osobě či uvedeným osobám. – Vysvětlivky k ostatním použitým symbolům/licencím a souvisejícím právům lze nalézt zde.

Přístup k obrázkům ke stažení a odpovědi na ostatní dotazy týkající se licencí či autorských práv získáte na stránkách media.greenpeace.org.

Jakékoliv jejich další využití (zejména použití obrázků pro osobní či firemní prospěch vyžaduje povolení ze strany Greenpeace Czech Republic Media Library. Komerční použití obrazového materiálu organizace Greenpeace bez povolení zakládá porušení autorských práv a může představovat i porušení dalších práv.

Obrazový materiál pro zpravodajství, jehož kvalita zaručuje dobrou reprodukci (ve velikosti přibližně 8 megabajtů), které organizace Greenpeace poskytuje novinářům a zpravodajským agenturám, jsou určeny k použití do čtrnácti dnů od jejich přijetí. Jejich archivace a/nebo následný prodej se přísně zakazuje. Po uplynutí čtrnáctidenní lhůty se na nás prosím ve věci další licence obraťte.

Videa

Na použití videa se vztahují stejné podmínky, jako na výše uvedené materiály. Vezměte však prosím na vědomí, že ne všechna videa jsou dostupná ke stažení.