Pracuj s námi

Chceš měnit svět? Přidej se k nám.

V Greenpeace pracují oddaní a zkušení lidé, kteří tvoří rozmanitý tým a kteří věří, že přímé nenásilné akce a hlavně aktivní zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí má smysl.

Věříme v poskytování rovných pracovních příležitostí všem zaměstnancům a žadatelům o zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, národnostní původ, věk či orientaci. Věříme, že správnou cestou k dosažení nejlepších výsledků je důvěra v zaměstnance, podpora jejich osobního růstu a samostatného rozhodování. V Greenpeace pracujeme v různorodých týmech a tedy i administrativní pracovník významně přispívá k celkovému výsledku a pomáhá měnit svět. Nelibujeme si v hierarchii, ale snažíme se každého podpořit v zodpovědném rozhodování a aktivním přístupu.

Greenpeace je mezinárodní organizace se zástupci různých národností nejen v České republice ale i všude ve světě. O diverzitu a kulturní rozmanitost tedy není nouze.

Pokud Tě zaujme jakákoliv z inzerovaných pracovních či dobrovolnických pozic, neváhej nám poslat životopis s motivačním dopisem. Po zařazení do výběrového řízení budeš pravděpodobně požádán/a o splnění odborného úkolu pro zvolenou pozici z důvodu urychlení výběru správného kandidáta či kandidátky.

Těšíme se na Tebe!