Vzdělávání

V současné době je pro nás klíčovou oblastí téma změny klimatu. Stojíme před velkou společenskou výzvou, která po nás žádá osvojovat si nové dovednosti, znalosti a přicházet s novými řešeními. Klimatické vzdělávání jakožto sama změna klimatu je velmi komplexní oblast, která zasahuje do všech aspektů našeho života, dotýká se přírodovědných oborů i těch humanitních.