Najnovšie aktivity

Najnovšie

 

Testy ministerstva a Greenpeace nie sú plne porovnateľné

Tlačová správa | 16. decembra, 2005 o 0:00

Testy slovenských kaprov, ktoré nariadilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR boli zamerané len na časť nebezpečných látok, ktoré v rámci štúdie o kontaminácii kaprov analyzoval Greenpeace. Testovanie, ktoré realizovali štátne inštitúcie na podnet...

Konflikt záujmov v GMO?

Tlačová správa | 15. decembra, 2005 o 0:00

Komisia pre biologickú bezpečnosť vznikla rozhodnutím ministra L. Miklósa v roku 2002. Komisia má 13 členov a jej zbor expertov tvorí 15 členov. Podľa organizačného a rokovacieho poriadku komisie ide o odborný poradný orgán ministra, pre oblasť...

Kapre obsahujú nebezpečné chemikálie!

Tlačová správa | 15. decembra, 2005 o 0:00

Testy kaprov, ktoré nariadilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, a ktoré realizoval štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne potvrdzujú zistenia organizácie Greenpeace, že v rybách sa nachádzajú nebezpečné chemikálie.

Kontaminovaná vianočná večera?

Tlačová správa | 24. novembra, 2005 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes zverejnila štúdiu s názvom “Vianočná večera - kontaminované“, ktorá mapuje prítomnosť niektorých nebezpečných chemikálií v telách kaprov. Vzorky rýb, pochádzajúce zo Slovenska a ďalších troch krajín regiónu strednej...

Plávanie v chemikáliách!

Tlačová správa | 16. novembra, 2005 o 0:00

Organizácia Greenpeace zverejnila v týchto dňoch európsku štúdiu s názvom “Plávanie v chemikáliách“, ktorá mapuje prítomnosť niektorých nebezpečných chemikálií v telách úhorov. Vzorky rýb, pochádzajúce z desiatich európskych krajín, analyzovali...

921 - 925 z 1102 výsledkov.