Najnovšie aktivity

Najnovšie

 

Nie kyanidovej ťažbe zlata!

Tlačová správa | 25. januára, 2006 o 0:00

Priatelia Zeme a Greenpeace odmietajú plánovanú kyanidovú ťažbu zlata v Kremnici

Atómový škandál!

Tlačová správa | 24. januára, 2006 o 0:00

850 miliónová pokuta za porušenie jadrovej bezpečnosti v USA!

Ruskí vedci varujú pred GMO!

Tlačová správa | 18. januára, 2006 o 0:00

Nová štúdia o možných negatívnych dopadoch geneticky modifikovaných organizmov.

Energetická politika má vážne nedostatky

Tlačová správa | 12. januára, 2006 o 0:00

Greenpeace odmieta energetickú politiku, ktorú včera prerokovala a schválila Vláda SR. Podľa názoru environmentalistov obsahuje materiál mnoho vážnych nedostatkov, ktoré môžu poškodiť energetiku a spôsobiť škody slovenskému hospodárstvu.

GMO potrebujú jasné pravidlá!

Tlačová správa | 11. januára, 2006 o 0:00

Organizácia Greenpeace dnes listom oslovila Ministerstvo životného prostredia SR a požiadala o urýchlenie prác na zosúladení slovenskej a európskej legislatívy o nakladaní s geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Z pohľadu environmentalistov...

921 - 925 z 1110 výsledkov.