Najnovšie aktivity

Najnovšie

 

Zámer kyanidovej ťažby treba odmietnuť!

Tlačová správa | 21. februára, 2006 o 0:00

Firma nevyvrátila obavy z rizík ťažby

Infolisty 2/2006 - 2 % z dane.

Publikácia | 19. februára, 2006 o 0:00

SLOVENSKO JE ZAPLAVENÉ lacnými potravinami, ktoré sú často kontaminované pesticídmi a toxickými látkami. Od vstupu Slovenska do Európskej únie sa u nás začali legálne predávať aj prvé potraviny obsahujúce geneticky manipulované organizmy (GMO).

Ochranári žiadajú zákaz kyanidovej ťažby!

Tlačová správa | 14. februára, 2006 o 0:00

Greenpeace: „Kyanidová metóda ťažby zlata by mala byť na Slovensku zakázaná!“

Slovensko by malo zakázať pestovanie GM kukurice!

Tlačová správa | 13. februára, 2006 o 0:00

Greenpeace vyzval slovenské orgány, aby aplikovali výsledky maďarského výskumu a zakázali dovoz a pestovanie GM kukurice MON 810.

Scientific studies on the harmful effects of MON810 to the environment

Publikácia | 10. februára, 2006 o 0:00

There have been several scientific studies on the probable harmful effects to the environment arising specifically from the cultivation of Monsanto’s genetically modified (GM), insect resistant (Bt) maize, MON810, in Europe. These studies are in...

921 - 925 z 1121 výsledkov.