Globálna klimatická kríza je bezpochyby najväčším problémom, ktorému ako ľudstvo čelíme. Týka sa každého jedného z nás. Podľa vedcov musíme zabezpečiť, aby priemerná teplota nestúpla nad oteplenie o 1,5 stupňa Celzia. Už teraz môžeme sledovať, ako sa zhoršuje – extrémne prejavy počasia, suchá, požiare, problémy v poľnohospodárstve, stúpanie hladiny oceánov, roztápanie ľadovcov a viac. Ak nezastavíme nárast skleníkových plynov, odovzdáme budúcim generáciám odlišnú planétu od tej, ktorá je pre nás samozrejmosťou. Máme málo času ale ešte stále môžeme klimatickú krízu vidieť, ako príležitosť na lepší a zdravší život. Vyriešiť tento problém môžeme len spoločne. Záleží len od nás či sa nám podarí presadiť sériu opatrení, ktoré povedú k zníženiu emisií skleníkových plynov. Potrebujeme zastaviť využívanie fosílnych palív, zastaviť odlesňovanie, spôsob, ako pestujeme potraviny, drancovanie prírodných zdrojov a šialene narastajúcu spotrebu. Potrebujeme zmeniť to, ako fungujeme ako ľudstvo. Dá sa to. Máme veľa možností a riešení, potrebujeme ale systémove kroky a opatrenia. Teraz.