Najnovšie aktivity

Najnovšie

 

Historický krok v boji proti geneticky modifikovaným organizmom

Tlačová správa | 2. februára, 2000 o 0:00

K prijatiu medzinárodného protokolu o biobezpečnosti s cieľom kontrolovať obchod s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) 28.2. 2000 zablahoželala organizácia Greenpeace 50-im ministrom životného prostredia a približne 130-im vládnym...

Geneticky manipulované potraviny? Nie ďakujem!

Publikácia | 1. januára, 2000 o 0:00

Leták

Smernica ES 1998/81/ES

Publikácia | 26. októbra, 1998 o 0:00

SMERNICA RADY 98/81/ES z 26. októbra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov.

Greenfreeze

Publikácia | 1. augusta, 1994 o 0:00

Greenfreeze jsou první chladničky pro domácnost na světě, které neobsahují tzv. tvrdé ani měkké freony (CFC resp. HCFC) a zároveň představují světový úspěch v oblasti využžití přírodních plynù.

NECHTE ZEMI DÝCHAT... ZASTAVTE SPALOVNY!

Publikácia | 1. mája, 1994 o 0:00

Téměř denně se v novinách objeví článek zabývající se krizí toxického odpadu. Vžždy je vysloven stejný závěr - pro boj s problémem musíme NĚCO udělat. Bohužžel, nejčastěji navrhované řeššení je výstavba dalšších spaloven...

1131 - 1135 z 1136 výsledkov.