Najnovšie

 

USA hrozí blokovaním dohody o toxických znečisťujúcich látkach

Tlačová správa | 4. februára, 2000 o 0:00

3. februára zverejnil Greenpeace list amerického ministerstva Európskej únii, ktorý odhalil požiadavku USA, aby sa Európska únia vzdala svojho presvedčenia zakázať niektoré z najjedovatejších chemických látok vo svete.

Historický krok v boji proti geneticky modifikovaným organizmom

Tlačová správa | 2. februára, 2000 o 0:00

K prijatiu medzinárodného protokolu o biobezpečnosti s cieľom kontrolovať obchod s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) 28.2. 2000 zablahoželala organizácia Greenpeace 50-im ministrom životného prostredia a približne 130-im vládnym...

Geneticky manipulované potraviny? Nie ďakujem!

Publikácia | 1. januára, 2000 o 0:00

Leták

Smernica ES 1998/81/ES

Publikácia | 26. októbra, 1998 o 0:00

SMERNICA RADY 98/81/ES z 26. októbra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov.

Greenfreeze

Publikácia | 1. augusta, 1994 o 0:00

Greenfreeze jsou první chladničky pro domácnost na světě, které neobsahují tzv. tvrdé ani měkké freony (CFC resp. HCFC) a zároveň představují světový úspěch v oblasti využžití přírodních plynù.

1131 - 1135 z 1137 výsledkov.