Současná krize nám dává příležitost vytvořit z České republiky zemi, která je odolnější, bezpečnější, spravedlivější a respektuje životní prostředí.

Jdu do toho

Greenpeace prosazuje, aby vládní opatření v reakci na koronavirovou krizi pomohla restartovat naši ekonomiku a společnost spravedlivějším a ekologičtějším směrem. A bohužel mnoho návrhů naší vlády jde opačným směrem. Jaké jsou tři nejzásadnější? 

JE Dukovany © Greenpeace / Michael Stenitzer
Dukovany nuclear power station. Czechoslovakia. © Greenpeace / Michael Stenitzer
  1. Vláda začala jednání o rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Ministerstvo průmyslu podalo návrh zákona, kterým se vytváří podpora jaderných reaktorů, a plánuje jej ve zrychleném režimu (v tzv. prvním čtení) protlačit parlamentem. Tento režim neumožňuje podávání pozměňovacích návrhů či odborné diskuse na výborech. Hlavním principem zákona jsou garantované výkupní ceny pro elektřinu z jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů za elektřinu všem jejím odběratelům. Výstavba nového jaderného bloku má navíc začít nejdříve v roce 2029, takže ji nelze vnímat jako opatření proti aktuální krizi. Oproti tomu investice do zateplování, energetických úspor a obnovitelných zdrojů se uskutečňují v rámci měsíců a mohou tak rychle pomoci vytvořit pracovní místa a snížit emise.
  2. Za problematický a v Evropě ojedinělý, považujeme také bezpodmínečnou podporu, či dokonce znárodnění aerolinek Smartwings. Ministryně financí Alena Schillerová argumentuje tím, že podobné kroky činí vlády i jinde.Tam je však podpora vázána na to, aby se aerolinky, jako jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí – změnily tak, aby zůstala zachována jejich přepravní funkce a zároveň se nepodílely na klimatické změně, způsobující mimo jiné katastrofální sucha. V jiných zemích jde také o skutečné národní dopravce, naopak Smartwings zajišťuje především nízkonákladové dovolenkové lety a není vlastněná českým státem. 
  3. Zatímco vláda pokoutně řeší přesuny miliard na kontroverzní projekty, tím na co řešení nemá a ani ho nehledá je klimatická změna. Česko a celou Evropu čeká největší sucho za poslední desítky, možná stovky let a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace zlepšovala. Český premiér přesto vytrvale kritizuje Zelenou dohodu pro Evropu, která se hrozbou klimatické změny snaží vypořádat. Vzhledem k tomu, že je mezi lídry evropských zemí v této kritice zcela osamocený, dostává do mezinárodní izolace i republiku, kterou zastupuje. A podobně se chová i ministr zemědělství Toman, který proti evropskému trendu snižování dotací velkým agrofirmám, mimo jiné odpovědných špatným hospodařením s krajinou za nedostatek vody, ulehčuje velkým zemědělským podnikům cestu k miliardám, vyčleněným na boj s koronavirem.

Česká republika víc než kdy jindy potřebuje aktivní občanskou společnost, která dá vládě jasně najevo, že plán na restart ekonomiky po koronavirové krizi má v první řadě zajistit, aby byla naše společnost spravedlivější, bezpečnější, odolnější a dlouhodobě udržitelná.

Souhlasíte s naším postojem? Připojte se k petici za zdravou budoucnost!