Česká republika v minulých týdnech podala žalobu na Polsko k Soudnímu dvoru Evropské unie. Reagovala tak na porušování evropských směrnic ze strany polských úřadů a na každodenní přibližování nezákonné těžby v hnědouhelném dole Turów k obcím v českém pohraničí. 

Provozovatel těžby i elektrárny, polská státní společnost PGE, chce těžbu navíc rozšiřovat a prodlužovat do roku 2044, navzdory odborné a vědecké shodě, že by měly vyspělé státy Evropské unie ukončit spalování uhlí nejpozději kolem roku 2030, i navzdory protestům obyvatel českého i německého příhraničí. Existuje ale šance jak tomuto prodloužení těžby zabránit a můžeme k tomu přispět všichni. 

Protest před ministerstvem energetiky. (c) Greenpeace – Karol Grygoruk

PGE je největším emitentem skleníkových plynů v Polsku a třetím největším v Evropě. Spalováním turówského uhlí prohlubuje klimatickou krizi, ale těžba v dole Turów také krade vodu z českého území, způsobuje pokles půdy na německé straně, a negativně tak ovlivňuje životy obyvatelů tří evropských států. Polsku teď hrozí kvůli mezinárodní žalobě skandál a potupná prohra v ojedinělé kauze, kdy jeden členský stát EU žaluje druhého kvůli devastaci životního prostředí. Nyní chce ovšem Polsko zajít ještě dál a prodloužit těžbu až do roku 2044. Tento nesmysl ale můžeme ještě zastavit. A vy k tomu můžete pomoct.

Napište polskému ministrovi klimatu a životního prostředí a šéfovi těžařů z PGE, aby neprodlužovali těžbu v polském dole Turów.

Náš nesouhlas s těžbou v dole Turów není namířen proti Polsku jako takovému. Naopak! Spolu s námi s těžbou nesouhlasí také polská pobočka Greenpeace, jejíž členové protestovali přímo v komplexu dolu, kde rozvěsili transparenty v polštině i češtině. Požadují také konec uhlí v roce 2030! Proti Turówu protestují i němečtí občané a politici, kteří se bojí razantního poklesu půdy způsobeného těžbou. Německá pobočka Greenpeace spolu s dalšími ekologickými iniciativami proto napsali saskému předsedovi vlády Michaelovi Kretschmerovi otevřený dopis, ve kterém vyjádřili podporu České republiky v rámci soudního sporu s Polskem. 

Protest v dole Turów (c) Greenpeace

Důl Turów je problém evropský, ne lokální. Proto se snažíme využít další možnosti jak apelovat na polskou vládu a společnost PGE, která těžbu a spalování uhlí v Turówě provozuje, aby tuto činnost, ohrožující obyvatele tří evropských států, ukončili. Je nutné těžbu v dole Turów utlumit, transformovat výrobu energie z uhlí na obnovitelné zdroje a také začít jednat s českou vládou o kompenzacích za škody, která těžba turowského uhlí způsobuje.

Napište polskému ministrovi klimatu a životního prostředí a šéfovi těžařů z PGE, aby neprodlužovali těžbu v polském dole Turów.

Od 1. května 2020 probíhá těžba v dole Turów nezákonně. Snaha o její rozšíření a prodloužení musí skončit. Vedoucí kampaně proti rozšiřování dolu Turów Greenpeace ČR Nikol Krejčová k tomu řekla: “Je neuvěřitelné, že chce PGE těžit v dole Turów až do roku 2044. Důl krade vodu z českého území a každým dnem se kvůli nezákonnému povolení rozšiřuje a přibližuje českým hranicím. Není možné, aby PGE a polský stát ignorovaly práva evropských občanů i ochranu životního prostředí. Uhlí ani peníze nenahradí vodu ve studnách místních lidí či v krajině, která je obklopuje.” 

Zastavit prodloužení těžby v dole Turów mohou polský ministr klimatu a životního prostředí Michal Kurtyka a předseda správní rady PGE Wojciech Dąbrowski. Napište jim prostřednictvím naší stránky a zkuste je s námi přesvědčit, že těžba v dole Turów do roku 2044 je nesmysl.