Když si projdete diskuze politiků o tom, jak chtějí změnit Českou republiku během následujících čtyř let, jedno zásadní téma chybí. Je jím řešení klimatické krize. Pro plné pochopení této výtky je ale třeba zmínit kontext a několik čísel. 

V roce 2015 se Česká republika připojila k Pařížské dohodě, která si klade za cíl zabránit nárůstu průměrných globálních teplot o více jak +2 °C, v ideálním případě zastavit nárůst pod +1,5 °C. Vzhledem k fungování atmosféry to znamená, že musíme do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality a snížit naše emise na nulu. Nejde ale jen o rok 2050, abychom dosáhli nulových emisí, do roku 2030 potřebujeme snížit emise o 55 % – což je cíl, ke kterému jsme se zavázali v rámci klimatické politiky Evropské unie. 

Důvody takových globální aktivit jsou nasnadě. Již nyní jsme svědky měnícího se klimatu a bez snížení emisí se budou dopady jen a jen zhoršovat. Planeta samozřejmě zažila za svůj vývoj i dramatičtější změny, ale v současnosti jde především o nás samotné. Při stále se zrychlujícím oteplování, které se bude bez snížení emisí dále prohlubovat, nemá naše společnost šanci na dlouhodobě udržitelný rozvoj. 

Planetě je vlastně jedno, zda emise snižovat budeme či nikoli, ohrožení jsme hlavně my a náš způsob života. Naše ekonomika nemá šanci v takovém prostředí prosperovat, zemědělství se bude muset zásadně změnit – bohužel k horšímu, naše svobody bude ohrožovat nejen extrémní počasí, ale i války a migrace. Je vlastně v našem národním zájmu, začít klimatickou krizi řešit. Je s podivem, že politici, kterým jde hlavně o “naše národní zájmy”, takovou věc nechápou. 

Nikdo netvrdí, že snižování emisí bude snadné, ale principy jejich snižování jsou precizně popsány a máme i velmi dobré podmínky k tomu, abychom splnili cíle do roku 2030. Jak to udělat najdete podrobně popsáno na www.spoluproklima.cz.  

Následující vláda bude vlastně poslední, která tyto změny může nastartovat a změnit naši zemi k lepšímu. Počítejte totiž s námi – do roku 2030 zbývá 9 let, nově vzniklá vláda začne jednat a prosazovat svoje kroky na začátku roku 2022 a měla by fungovat do roku 2025. A pak už tu zbývá jen jedno volební období, které ale na změny prostě nepostačí. 

Programy politických stran, tedy pokud nějaké programy vůbec mají, sice představují programové priority, co změnit v naší ekonomice, jak měnit školství a spoustu dalšího. Bez řešení klimatické krize jsou ale tyto kroky naprosto k ničemu. 

Pokud si také myslíte, že by politici měli začít pracovat na řešení klimatické krize, připojte se k naší výzvě na stránce www.spoluproklima.cz, kde najdete i podrobný popis, co v následujících letech dělat!