Nezisková organizace Greenpeace, která dlouhodobě upozorňuje na přílišnou závislost ČR na fosilních palivech, nyní vyzývá vládu, aby s ohledem na současné dění na Ukrajině učinila rychlé kroky k rozvoji obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Prioritou je ukončení závislosti na dodávkách plynu z Ruské federace, který by měl být nahrazen čistými zdroji s plným využitím potenciálu solárních a větrných elektráren. Greenpeace rovněž požaduje, aby došlo k ukončení dodávek ruské ropy a jaderného paliva. Podle organizace je totiž nutné zastavit financování vlády, která momentálně vede válku na Ukrajině a ohrožuje dlouhotrvající mír v Evropě.

Každým zvýšením úspor energií o 1 % se sníží dovoz fosilního plynu do EU o 2,6 %. Proto klíčovým prvkem k odstranění závislosti na dovozu plynu je podle Greenpeace snížení spotřeby energie, například prostřednictvím renovací, zateplování budov nebo instalací tepelných čerpadel, které současně doprovází rychlé zvyšování investic do obnovitelných zdrojů energie, skladování energie a rozvoje sítí a elektrifikace. Vláda by také měla podle Greenpeace zajistit vhodnou podporu komunitní energetiky a vytvořit podmínky pro rozvoj energetických společenství a družstev. Pro občany by mohla být zřízena například poradna, kam by mohli zavolat a poradit se ohledně instalace obnovitelných zdrojů a řešení energetických úspor.

Své požadavky shrnula do deseti bodů v petiční výzvě, kterou mohou zájemci podepisovat prostřednictvím tohoto odkazu: Nechceme energii od autoritářských režimů! Solidaritu Ukrajině! (spoluproklima.cz).

• zastavení dovozu plynu, ropy a jaderného paliva z Ruska
• podpora dekarbonizačních opatření v rámci EU
• investice do rozvoje obnovitelných zdrojů
• masivní zateplování budov pro dosažení nízkoenergetického standardu
• zřízení bezplatného poradenství pro občany v oblasti energetických úspor
• podpora alternativních paliv v dopravě
• solidarita s válečnými i klimatickými uprchlíky
• solidární distribuce nákladů dopadů krize i energetické transformace
• pomoc lidem ohroženým energetickou chudobou
• otevřenou komunikaci s občany a aktivní kroky v boji s dezinformacemi, zejména v oblasti energetiky a fosilního průmyslu

Ruský plyn se v České republice nyní používá především k vytápění. V roce 2020 se zdez 92,9 TWh plynu spotřebovalo 60 % v průmyslu, do kterého se počítá i centrální výroba tepla pro domácnosti, 26 % přímo na topení a vaření v domácnostech a 12 % na výrobu elektřiny. Plány ministerstva průmyslu a obchodu, které připravil bývalý ministr Karel Havlíček a které nová vláda zatím nezměnila, přitom počítají s přechodem českého teplárenství z uhlí na plyn. Právě tyto plány musejí být podle Greenpeace nahrazeny masivní vlnou zateplování a energetickými úsporami.

„Jsme ve schizofrenní situaci, kdy se na jednu stranu celý Západ snaží sankcemi tlačit na Rusko, aby zastavilo krveprolití a na druhou stranu mu stále posíláme peníze za plyn a ropu, které válečné tažení podporují. To musí skončit.“

Jan Freidinger

Greenpeace dlouhodobě prosazuje útlum fosilních paliv a plány na co nejrychlejší dosažení uhlíkové neutrality. V českém prostředí vyšla na podzim ještě před vypuknutím energetické krize a války na Ukrajině studie Greenpeace a Hnutí DUHA, která představovala možné scénáře dosažení uhlíkové neutrality a která počítala s úplným nahrazením fosilního plynu až v roce 2050. Ve světle nových skutečností je podle Greenpeace potřeba se vydat jiným směrem a nové požadavky na masivní zateplování, energetické úspory a rozvoj obnovitelných zdrojů proto jdou ještě za rámec scénářů, s nimiž počítala Energetická revoluce.