V Ostravě jsme společně s místní lokální skupinou dobrovolníků a dobrovolnic Greenpeace uspořádali promítání filmu Nová šichta, po kterém následovala debata o budoucnosti Moravskoslezského kraje a jeho spravedlivé transformaci.

Z filmu Nová šichta

Debaty se zúčastnili:

 • Rostislav Palička – Předseda, Odborový svaz pracovníků horníctví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN)
 • Jindřich Andrš – režisér filmu Nová Šichta
 • Mgr. Zdeněk Karásek (ANO) – zmocněnec hejtmana kraje pro RESTART a uhelné regiony v transformaci, zastupitel Moravskoslezského kraje
 • Zuzana Klusová (Piráti) – SOS Karviná, zastupitelka Moravskoslezského kraje
 • Petr Votoupal – Evropská komise
 • Bianka Valkovičová – Evropská komise

Omluvte prosím sníženou kvalitu zvuku a obrazu, debatu jsme nahráli jako videohovor, protože část hostů byla přítomna na místě a část se připojila on-line přes videokonferenci. A ze začátku byl v sále trochu šum.

Mluvili jsme hlavně o úskalí, která s sebou přináší uzavírání dolů a co to znamená pro samotné horníky. Dále jsme se bavili o konkrétních proměnách a projektech, které se budou v Moravskoslezském kraji realizovat.

Dotkli jsme se i možného , o kterém se nyní opět začíná mluvit. Hosté a hostka z regionu byly k těmto plánům vesměs skeptičtí z těchto důvodů:

 • nedostatek pracovníků pro prodloužení těžby
 • absence dostupných zásob uhlí – prodloužení by muselo znamenat i rozšíření těžby, které by mohlo přinést konflikt s Polskem či místními lidmi
 • nutnost velkých investic do pokračování těžby
 • nutnost vytěžit hlušinu – reálně by se uhlí mohlo těžit až za nějaký čas
 • nespokojenost horníků, kteří již počítali s odchodem a vyplacením finančních kompenzací
 • absence jakýchkoliv povolení či přípravy na další těžbu
 • komplikace při plánované transformaci kraje a u již schválených projektů