Dnes ráno se spojil tým aktivistů a aktivistek z Česka, Polska a Německa a vydal se na protest proti plánovanému rozšíření těžby na dole Bílina. Cíl? Upozornit na nebezpečí klimatické krize a donutit společnost ČEZ, aby ukončila těžbu. Proto jsme připevnili na konstrukci obrovský transparent s anglickým nápisem „End Fossil Crimes“ (Skoncujte s fosilnímI zločiny) na rypadlo. Po několika hodinách jsme ho vyměnili za transparent s českým nápisem „Konec těžby 2030“.

Veškeré fosilní korporace mají velmi podobný obchodní model, který zahrnuje hledání přírodních zdrojů, vynakládání obrovských finančních prostředků na marketing a přesvědčování veřejnosti, že jejich těžební aktivity budou prováděny bezpečně a s respektem k životnímu prostředí. Tyto společnosti se nebojí využívat různé metody, jako je přesídlování místních komunit, utišování hlasů nebo zneužívání jejich postavení. Často se také snaží ovlivňovat politická rozhodnutí, a to buď prostřednictvím lobbingu nebo finančních prostředků. Někdy se neváhají uchylovat k úplatkům a korupci nebo k popírání vědeckých poznatků a vytváření falešných studií, které mají ospravedlnit jejich činnost. Jejich strategie je zaměřena na získání přístupu k přírodním zdrojům a maximalizaci svých zisků, i za cenu poškození životního prostředí, sociálních následků a ohrožení zdraví místních komunit. Některé z těchto praktik bychom našli i u českých fosilních firem.

Severočeské doly, které jsou součástí ČEZ, získaly povolení k rozšíření těžby minimálně do roku 2035 od Obvodního báňského úřadu v Mostě v březnu letošního roku. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání. Již dlouhou dobu kritizujeme plány na prodloužení těžby, protože se jedná o klimatický zločin. Firmy jako Shell, BP, Chevron, Gazprom a právě i ČEZ a další páchají zločiny na přírodě i klimatu. Těžba na dole Bílina je navíc v rozporu s cílem české vlády, která se zavázala k odklonu od uhlí do roku 2033, přičemž česká vláda je majoritním akcionářem ČEZu. Ministr životního prostředí Petr Hladík proto musí přijmout veškeré možné opatření, aby zabránil prodloužení těžby na dole Bílina.

Lidstvo je zodpovědné za největší úbytek biodiverzity na Zemi od doby dinosaurů. Vědci uvádějí, že způsob, jakým produkujeme energii, zpracováváme potraviny, těžíme, znečišťujeme životní prostředí, stavíme infrastrukturu a cestujeme, představuje závažné riziko pro vyhynutí nejméně milionu druhů.

Podle nedávných studií se od roku 1970 populace divokých zvířat průměrně snížila o 69 %. Tento alarmující údaj jasně ukazuje, jak rychle a devastujícím způsobem lidská činnost ovlivňuje přírodní ekosystémy a zvířecí druhy po celém světě. Úbytek biodiverzity má závažné důsledky pro ekosystémy, které závisí na rovnováze mezi různými druhy a jejich interakcí. Je nezbytně důležité přijmout opatření, která minimalizují negativní dopady na životní prostředí a chrání biodiverzitu. Jen tak můžeme snížit riziko vyhynutí dalších druhů a udržet rovnováhu naší planety.

Ukončení využívání uhlí přináší mnoho výhod. Elektrická energie z obnovitelných zdrojů je mnohem levnější a dokonce i samotné fosilní společnosti uznávají, že bez dotací od státu se provoz jejich uhelných elektráren v nadcházejících letech nevyplatí. Tyto společnosti tak usilují o udržení svých obrovských zisků za cenu břemene neseného občany a jejich peněženkami. Klíčové je tedy přesunout investice z pro životní prostředí zatěžujícího uhlí směrem ke zdrojům, které mají budoucnost a které jsou ekonomicky smysluplné.

Podpora uhlí znamená setrvávání v minulosti a zbytečné plýtvání finančními prostředky ve prospěch fosilního průmyslu. Namísto toho je třeba investovat do zdrojů, které jsou udržitelné a přinášejí dlouhodobé výhody. Přechod na obnovitelné zdroje energie je nejen ekologicky nezbytný, ale také ekonomicky výhodný pro společnost. Tímto směrem se budoucnost ubírá, a podpora těchto zdrojů je důležitá pro naše životní prostředí i ekonomický rozvoj.