Na konferenci COP28 v Egyptě padnou klíčová rozhodnutí o budoucnosti planety. Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace, která se jednání účastní, v rozhovoru sdílí své pohledy na dění. 

Cílem summitu COP 28 je tlumit dopady klimatických změn a hledat řešení, jak udržet globální teplotu na 1,5 °C, podle Pařížské dohody. Co můžeme očekávat od světových lídrů, kteří se snaží nalézt společná řešení a vytyčit směr pro budoucí opatření? Výsledky jednání se dozvíme během posledních dní konference, která vrcholí 12. prosince.

Jaká je nálada v posledních dnech na klimatické konferenci COP28?

V prostorách Expo Dubai už je cítit napětí ohledně toho, jak dopadne finální dohoda mezi zeměmi, které poslední dny konference tráví vyjednáváním finálního textu, který má svět navést na cestu k udržení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C, jak bylo stanoveno v Pařížské dohodě. Zároveň v areálu slyšíme hlasy aktivistů a aktivistek a zástupců komunit z celého světa, které postihují dopady klimatické změny nejvíce, a kteří volají po rychlém a spravedlivém odchodu od fosilních paliv.

Které země nejvíce blokují průběh klimatických jednání?

Hlavní linie vyjednávání probíhá mezi tzv. rozvojovými a rozvinutými zeměmi, mezi těmi, které spalují fosilní paliva, a těmi, na které klimatická krize nejvíce dopadá. Proto jsou tradičně největšími blokéry skupina arabských států vedená Saúdskou Arábií a také například India. Samotnou otázkou není pouze jazyk kolem odchodu od spalování fosilních paliv, ale také otázka financí, které potřebují rozvojové země k financování dohodnutých politik a k pokrytí ztrát a škod způsobených následky klimatické změny v jejich zemích, jako jsou záplavy, extrémní sucho a podobně.“

Jaké výsledky pravděpodobně přinese letošní COP?

Výsledky jsou stále ve hvězdách, ale již nyní se zdá, že se mezi výsledky zařadí ztrojnásobení energie z obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické účinnosti do roku 2030. Pokud však mají být tato opatření dostatečné k udržení oteplování pod 1,5 °C, musí to být spojeno se spravedlivým odchodem od fosilních paliv do roku 2050 nebo s jejich snížením produkce a spotřeby do roku 2030, o čemž se budou ještě vést dlouhé debaty. Shoda na potřebě udržet globální oteplování na úrovni 1,5 °C na místě existuje, ale stále chybí společné porozumění tomu, jak toho dosáhnout. Finální text ale musí dát jasnú reakci na probíhající klimatickou krizi, které dopady jsou čoraz extrémnější.

Už teď se ale dá hovořit o historickém momentu, protože konec fosilních paliv je hlavním bodem programu konference, což je také varovným signálem pro fosilní průmysl, že pokud se do finálního textu konference nedostane letos, stane se to dříve nebo později, protože volání po konci fosilních paliv je čím dál silnější a hlasitější z různých stran.

Máš nějaké zajímavé postřehy z pozadí konference?

S touto konferencí je spojeno mnoho prvenství – je to dosud největší konference, účastní se jí dosud nejvíce účastníků, kolem 75 000, ale také historicky nejvíce fosilních lobbistů, téměř 2500. Proto se šíří obavy o to, jak bude vypadat finální text a jaká formulace o ukončení nebo snížení fosilních paliv se v něm objeví. V prostorách konference, v tzv. modré zóně, byla také zorganizována dosud největší demonstrace na klimatické konferenci, volající po spravedlivém odchodu od fosilních paliv. Slyšíme také velmi silné příběhy zástupců ostrovních zemí a zemí globálního Jihu, které ke klimatické krizi nepřispěly, ale dopadá na ně, jejich komunity a přírodu nejvíce. Konference se také koná v doposud nejteplejším roce v historii měření a proto je důležité jak na to lídři zareagují.

Text vyšel na platformě Seznam médium.