Ekologické organizace přichází se souborem konkrétních doporučení vládě ČR, jak vyřešit připomínky k Národnímu klimaticko-energetickému plánu ČR, které v prosinci zaslala ve svém stanovisku Evropská komise. Organizace již dříve upozornily, že podle hodnocení Evropské komise obsahuje návrh plánu celou řadu nedostatků. Týká se to zejména příliš nízkého podílu obnovitelných zdrojů (OZE), chybějících opatření pro sociálně spravedlivou transformaci ekonomiky, nedostatečně popsaných investičních potřeb a zdrojů na jejich pokrytí či příliš povrchní konzultace návrhu plánu s veřejností.

Obnovitelné zdroje (c) Shutterstock

Evropská komise také postrádá komplexní analýzu sociálních dopadů a konkrétní opatření pro zajištění sociálně spravedlivé transformace ekonomiky. Ekologické organizace doporučují zejména stanovit jasné cíle pro energetické renovace domů se zaměřením na nízkopříjmové domácnosti a zajistit stabilní financování těchto programů – například z výnosů prodeje emisních povolenek.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Český klimaticko-energetický plán má řadu silných stránek, ale na druhé straně je opravdu co zlepšovat. Jako ekologické organizace cítíme svojí zodpovědnost v tom pomoci. Proto jsme sestavili konkrétní doporučení vládě, jak plán opravit a doplnit například v oblasti zajištění rychlejšího rozvoje obnovitelných zdrojů či opatření proti energetické chudobě. Důvodem pro posilování sítí, odstraňování bariér pro rozvoj OZE či cílenou pomoc se snižováním energetické náročnosti bydlení není však jen reakce na stanovisko Evropské komise. Jde hlavně o náš vlastní zájem na posilování energetické soběstačnosti a zlepšování životních podmínek lidí.”

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Česko bude mít v příštích několika letech k dispozici bezprecedentní objem peněz na transformaci celé energetiky. Pokud máme této šance využít, nezbytně potřebujeme kvalitní a důvěryhodnou strategii, kterou se můžeme řídit. Český návrh klimaticko-energetického plánu zatím bohužel tato očekávání nesplňuje. V první řadě nepočítá s dostatečným rozvojem obnovitelných zdrojů energie, nevěnuje se ale dostatečně ani tématu energetické chudoby nebo ukončení dotací na fosilní paliva. Vláda má nyní šanci všechny tyto nedostatky odstranit a připravit plán, který nasměruje Česko k úspěšné transformaci.”

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Připomínky Evropské komise k návrhu Národního klimaticko-energetického plánu ČR se v mnohém shodují s připomínkami, které jsme jako ekologické organizace do procesu aktualizace vnášely již od jejího začátku, ať už se jedná o navýšení cíle pro obnovitelné zdroje anebo důraz na opatření pro sociálně spravedlivou transformaci ekonomiky. Pro transparentnost celého procesu je ale také nevyhnutná inkluzivní a efektivní konzultace plánu s veřejností, která doteď neproběhla. Proto je důležité, aby se tak stalo co nejdříve, aby zůstal dostatek času na zapracování připomínek do finálního plánu samotného.”

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: “Použité modely transformace české energetiky umožňují vybrat nákladově optimální řešení. Politici ale řekli ne a rozhodli se zadat povinnou velkou kapacitu drahých jaderných rektorů, omezit využití levnějších obnovitelných zdrojů a pro jistotu ještě trvají na nereálně nízkých investičních nákladech jaderných zdrojů. To vše doporučujeme v další práci změnit.”