Minutu po skončení poslední epizody seriálu Most! jsme zveřejnili video s představitelem “Čočkina” – jednoho z hlavních hrdinů, který v právě odvysílaném díle zemřel. Herec Vladimír Škultéty se ve videu postavil proti dalšímu rozvoji těžby a spalování uhlí, především kvůli zdravotním dopadům uhelné energetiky na lidi. Škultéty tak podpořil kampaně Greenpeace, které se snaží zastavit rozšíření dolu Bílina a zamezit výjimkám z emisních limitů pro velké uhelné elektrárny. Již před dvěma týdny přitom tuto kampaň podpořila herečka Erika Stárková, představitelka seriálové Dáši. 

“Když zemře oblíbená seriálová postava, mluví o tom skoro všichni. Když umře někdo kvůli uhlí, tak se o tom skoro nemluví. Neměli bychom se bát postavit uhlobaronům. V Německu to jde. Všechny civilizované země si uvědomují, že neefektivní uhelné zdroje energie je třeba opustit,”  říká ve videu herec Vladimír Škultéty

České uhelné elektrárny způsobí předčasnou smrt téměř 1.700 lidí ročně. Spalování uhlí tak má na svědomí dvojnásobně více úmrtí než dopravní nehody. Mnoho elektráren nebude splňovat limity pro znečištění ovzduší platné v Evropské unii od roku 2021, investovat do snížení znečištění a do zdraví lidí však spíše odmítají. O výjimku z limitů si již zažádala například elektrárna Chvaletice. Z žádosti je jasné, že nechce nijak snižovat množství toxické a nebezpečné rtuti, kterou vypouští. Zároveň předem žádá o výjimku na budoucí použití zařízení pro snížení emisí oxidů dusíku, které umožnění limitů nezvládne, přestože na trhu je k dispozici technologie, která by splnění limitů umožnila.

O možnost prodloužit a rozšířit těžbu žádají i provozovatelé velkolomu Bílina. Zde má negativní dopady na zdraví obyvatel žijících v okolí lomu či horníků především prach zvedající se při těžbě z dolu a hluk z nepřetržitého provozu velkorypadel, zakladačů a kilometrů pásových dopravníků.

O rozšíření dolu Bílina i o výjimkách pro elektrárny se bude rozhodovat na ministerstvu životního prostředí. Organizace Greenpeace nedávno vyzvala ministra Richarda Brabce (ANO), aby se s uhlím rozešel a hájil zájmy obyvatel a životního prostředí proti zájmům velkých uhelných firem. Reagovala tak na protichůdná vyjádření ministra, který do médií, že je potřeba “ukončit dobu uhelnou”, ale zároveň jeho úřad promarňuje řadu příležitostí, jak její konec skutečně přiblížit.

Na rozdíl od skoro dvou tisíc mrtvých, které má spalování českého uhlí každoročně na svědomí, má seriálový Čočkin tu výhodu, že může mluvit i po smrti. Že je těžba a spalování uhlí průšvih prakticky pro všechny s výjimkou majitelů dolů a elektráren, chápou už i štamgasti ze Severky. Chováme opatrnou naději, že tento triviální fakt postupně dojde i úředníkům ministerstva životního prostředí, a začnou na něj brát při své práci ohled.