Na právě probíhajícím summitu hlav států Evropské unie, Česko reprezentované premiérem Andrejem Babišem jednoznačně ukazuje, jaký má postoj k ochraně klimatu, závazkům z Pařížské klimatické dohody, doporučení klimatologů i k požadavkům studentů a studentek, kteří demonstrovali minulý pátek v ulicích českých měst za ochranu klimatu podle vědeckých doporučení.

Hlavy států na summitu projednávají klimatickou strategii EU do roku 2050, kterou navrhla Evropská komise. Uniklá pozice Česka, kterou má Greenpeace k dispozici, je šokující a nepochopitelná. Chce ze strategie vyškrtnout pasáž, která říká, že by EU měla být do roku 2050 uhlíkově neutrální. To je přitom jeden ze základních předpokladů pro to, abychom byli schopni zamezit oteplení planety nad 1,5 °C, a zamezit tak drastickým dopadům změn klimatu.

Připojte se k výzvě vládě i dalším představitelům České republiky, aby plnila závazky vyplývající z Pařížské dohody.

Jan Freidinger z Greenpeace říká:
“Pokud se Andrej Babiš neprobere, děti se za něj možná nebudou stydět, jak říká na billboardech, ale rovnou ho budou proklínat. Protože svět, který svou krátkozrakou politikou buduje, není světem, ve kterém by naše děti chtěly žít.”

 

Pařížská dohoda

5. října 2017 byla Českou republikou ratifikována Pařížská dohoda. Cílem dohody je udržet nárůst globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2° oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, ideálně tak, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5°C. Česká republika nedělá pro splnění cílů Pařížské dohody dost. Podle zprávy IPCC máme 12 let na to, abychom zvrátili současný trend a měli vůbec možnost dosáhnout cílů Pařížské dohody. Potřebujeme začít jednat.

97 % klimatologů

Naprostá většina vědců, kteří se zabývají globální změnou klimatu, se dlouhodobě shoduje na tom, že klimatická změna je realitou našeho světa a její hlavní příčinou je člověk. Pálíme obrovské množství fosilních paliv, které mění složení naší atmosféry prostřednictvím zvyšující se koncentrace CO2, což vede k oteplování Země. Technologie pro změnu máme k dispozici. Jediné, co potřebujeme, je jasné rozhodnutí.

Co musí Česká republika udělat, aby splnila kritéria Pařížské dohody

  1. Naprosto zásadně vylepšit své energeticko-klimatické plány do roku 2030 tak, aby došlo k výraznému omezení skleníkových plynů a rozvoji obnovitelných zdrojů energie
  2. Aktivně podporovat celoevropský cíl dosáhnout nejpozději do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů v celé EU
  3. Stanovit datum odklonu od uhlí (uhelný phaseout), ideálně do roku 2030 utlumit všechny uhelné kondenzační elektrárny a v roce 2035 přistoupit ke kompletnímu uhelnému phase outu
  4. Nerozšiřovat hnědouhelné doly
  5. Nastavit pravidla pro zemědělské a lesní hospodaření tak, aby se udržela a zvyšovala kvalita půdy a její schopnost zadržovat vodu a poutat uhlík. Začít okamžitě plnit Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.