Důl Turów se nachází v Polsku v oblasti Horní Lužice, tedy velmi blízko českých a německých hranic. Negativní dopady těžby jako hluk a prach tak trápí i místní obyvatele z oblasti Frýdlantska a Hrádecka. Kromě toho má důl i jedno specifikum – protože je hluboký, stéká do něj voda z okolí, a lidé na české straně tak už dnes pozorují výrazný úbytek vody ve studních a v krajině.   

V dole Turów se těží hnědé uhlí, které se spaluje ve stejnojmenné elektrárně v těsné blízkosti dolu. Současný důl bude již brzy vytěžen, ale jeho vlastník, společnost PGE, by chtěla v těžbě pokračovat. Požádala tak o vyhodnocení vlivů plánu na rozšíření dolu a elektrárny na životní prostředí (proces EIA).

Důl Turów

Proces EIA je přitom přeshraniční, protože v případě rozšíření budou negativní dopady na české a německé sousedy pravděpodobně ještě vyšší. Hrana dolu se má totiž posunout k české obci Uhelná jen na několik stovek metrů.

Již nyní se nejbližší české obce ve Frýdlantském výběžku potýkají s nedostatkem podzemní vody, vysychají studny i potoky, a pokud by se těžba rozšiřovala a zahlubovala, bude odtékání vody podle odborných předpovědí pokračovat. Hrozí tak ztráta vody pro lidské potřeby včetně zemědělství a průmyslu i v celé krajině.

Společnost PGE se za úbytek vody necítí být zodpovědná, a proto česká vláda zadala České geologické službě projekt na prověření situace a současně začala připravovat I krizový scénář stavby vodovodu, který by přiváděl vodu z nádrže Souš nebo z Josefova dolu přes celou Chráněnou krajinnou oblast Jizerských hor. Není však jasné, jestli je stavba vodovodu vůbec realizovatelná a rozhodně by nevyřešila nedostatek vody v celé krajině.

Jediným řešením hrozící katastrofy je důl Turów nerozšiřovat, což může být rozhodnuto v procesu EIA. Toho se můžete účastnit i vy.  Od chvíle, kdy bude zveřejněna příslušná dokumentace Ministerstvem životního prostředí ČR, budete mít na to 30 dní. My opět připravíme webové stránky, jejichž prostřednictvím půjde připomínky posílat. V případě dolu Bílina se loni podařilo poslat téměř 4500 připomínek, pomůžete nám tento rekord překonat?

Text vyšel v magazínu Greenpeace.