#AktivníSpolečnost #ŠetřímePlanetu

Máš na míň

Zapoj se do kampaně Máš na míň a pojďme společně zatočit s nadspotřebou a plýtváním a jejich negativními dopady na naše životní prostředí.

Jdu do toho

Z přírody si bereme více, než je schopna produkovat a obnovovat. Naše globální spotřeba roste tak, že kdyby všichni spotřebovávali tolik, jako průměrný občan Evropské Unie, potřebovali bychom zdroje v kapacitě 2,8 planety.

Náš konzumní životní styl je dlouhodobě neudržitelný.  Nejen, že si z přírody bereme více, než je nám schopná dát, zároveň ale produkujeme obrovské množství odpadů, které nezvládneme zpracovat. Například plastového odpadu jsme od padesátých letech vyprodukovali přes 7 miliard tun, většinu z toho v posledních patnácti letech. Zrecyklováno bylo minimum, většina odpadu skončila na skládkách, v přírodě, v oceánech, nebo proletěla komínem spalovny. Děsivé je, že nám většina těchto plastů posloužila pouze jednou.

Příkladů naší bezbřehé posedlosti spotřebou a konzumem je ale mnohem více. Můžeme se bavit například o obrovské nadprodukci levné a nekvalitní módy, dramatickém poklesu světové biodiverzity nebo třeba masivnímu kácení Amazonského pralesa v důsledku zvýšené poptávky po krmné sóje pro chov dobytka. Pod tlakem reklamy také stále více a častěji nakupujeme a zároveň nám produkty slouží kratší dobu. Žijeme na dluh, který za nás zaplatí příští generace.

V kampani Máš na míň to společně můžeme změnit. Začneme u sebe, ke změně budeme ale vyzývat i své okolí, firmy a politiky. Kampaň bude rozdělena do několika etap, každá z nich se bude soustředit na jedno konkrétní téma. Společně se zasadíme o snížení negativních dopadů produkce potravin a jejich plýtvání, udržitelnou elektřinu dostupnou všem, snížení produkce zbytečných jednorázových výrobků a obalů a udržitelnou nákupní politiku. Musíme se změnit a moc času nám nezbývá. Připojte se k nám na www.masnamin.cz!