Hnědouhelná elektrárna Počerady je největším znečišťovatelem životního prostředí v České republice. Původně měla stát v Egyptě, z kontraktu v 50. letech minulého století ovšem sešlo, a tak komunističtí plánovači použili hotový africký projekt pro stavbu tuzemské elektrárny – uprostřed trojúhelníku tvořeným městy Louny, Žatec a Most. Dnes elektrárnu vlastní polostátní firma ČEZ, která by jí mohla v rámci naplnění Státní energetické koncepce co nejdříve zavřít. Důvodů je k tomu víc než dost.

Elektrárna Počerady vypustí téměř tolik CO2 jako všechna nákladní auta v České republice (5,5 mil. tun ročně)

Podle dat Evropské komise vypustily Počerady v roce 2018 do ovzduší největší množství emisí skleníkových plynů ze všech českých zdrojů. Nešlo přitom o výjimku, podobné množství emisí, tedy 5,5 milionů tun CO2 vypustili také rok předtím. Elektrárna spálí každou minutu 10 tun uhlí. Kvůli malé účinnosti však 6,5 tuny z toho doslova “proletí komínem” a ze zbytku se vyrobí elektřina, kterou ČR na vlastním energetickém trhu neuplatní a je určená na vývoz. Uzavření této elektrárny by mělo pro úsilí zastavit změny klimatu podobný pozitivní efekt, jako kdyby přestala v ČR jezdit všechna nákladní auta. Vyplývá to ze studie Centra dopravního výzkumu z roku 2017.

Elektrárna Počerady

Elektrárna Počerady

O uzavření elektrárny však její vlastník – firma ČEZ – bohužel neuvažuje. Naopak je na stole varianta jejího prodeje firmě Sev-en Energy, vlastněné uhlobaronem Pavlem Tykačem, který chce tento špinavý energetický zdroj provozovat další desítky let. Poprvé se o jejím prodeji uvažovalo již v roce 2015, následně v roce 2017, dozorčí rada ČEZ ho však nakonec nikdy neschválila. Kdyby došlo k jejímu prodeji letos, transakce by proběhla za mnohem nevýhodnějších ekonomických podmínek a společnost ČEZ by za ní dostala zhruba pětinovou částku než v roce 2017.

Prodej elektrárny, jejíž provoz je již dnes kontroverzní, je nepřijatelný i z dalších úhlů pohledu. Tykačova firma Sev-en Energy ovládá také dalšího výrazného znečišťovatele životního prostředí v ČR, elektrárnu Chvaletice. Kromě toho také těží uhlí v dolech Vršany a ČSA. Pokud by do jeho impéria přibyly i Počerady, stal by se druhým nejsilnějším hráčem na českém trhu s uhelnou elektřinou. Finanční i politický vliv vyplývající z tohoto postavení by z důvodu navýšení zisku mohl uplatnit k dalšímu prolomení limitů těžby uhlí a ohrozit pomalu se prosazující trend restrukturalizace Ústeckého kraje.

Elektrárna vyrábí  40 % z přebytku elektřiny České republiky, který vyvážíme. Jen si tak ničíme krajinu a zdraví.

S prodejem Počerad do uhelného impéria Pavla Tykače nesouhlasí celá řada osobností i organizací. Někdejší premiéři Petr Pithart či Vladimír Špidla, mostecká lékařka a senátorka Alena Dernerová, primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR prof. Michal V. Marek, známá socioložka Jiřina Šiklová či přední expertka na hodnocení zdravotních rizik a lékařka Eva Rychlíková – celkem více než 50 osobností z oblasti medicíny, vědy, umění, lokální i celostátní politiky, podepsalo výzvu vládě a dozorčí radě většinově státní firmy ČEZ. Požadují, aby byl prodej zastaralé uhelné elektrárny kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi zastaven. Proti prodeji elektrárny jsou také menšinoví vlastníci elektrárny v čele s analytikem J&T Michalem Šnobrem , kteří kritizují její ekonomickou nevýhodnost.

Proti prodeji Počerad se dlouhodobě staví také Greenpeace. V červenci 2019 přerušily valnou hromadu ČEZ desítky aktivistů a aktivistek. Snažily se upozornit akcionáře i veřejnost na to, že prodejem může ČEZ zničit státní klimatické a energetické plány a prodloužit existenci vysoce nebezpečného uhelného průmyslu v Česku o další desítky let. Šest protestujících před hlavním pódiem rozvinulo pásku s nápisem “ Climate Change Crime Scene”.

Greenpeace požaduje, aby ČEZ neprodával svou největší uhelnou elektrárnu soukromé firmě, jejímž jediným zájmem je zisk, ale naopak největšího znečišťovatele životního prostředí v ČR, který je postradatelný i z energetického hlediska, co nejrychleji uzavřel.

Souhlasíte s tím, abychom místo prodeje elektrárnu Počerady rychle uzavřeli? Vyzvěte naše politiky spolu s námi, aby udělali maximum pro ochranu klimatu. Připojte se k petici #SpoluProKlima