Naše civilizace je dodnes z velké části poháněna fosilními palivy. Průmyslová revoluce, která celému světu přinesla obrovský rozvoj, s využíváním fosilních paliv ve velkém začala a od té doby v něm pokračujeme. Spalujeme ropu pro přepravu, uhlí a plyn pro výrobu elektřiny a tepla. Při spalování fosilních paliv ale vzniká oxid uhličitý, což je nejvýznamnější skleníkový plyn způsobující klimatickou změnu. Období sucha a tropického vedra, které se změnou klimatu souvisí, už dnes vidíme i u nás. Naším cílem je změnu klimatu co nejvíce zmírnit, a proto musíme co nejvíce snížit produkci plynů zesilujících skleníkový efekt. Spalování fosilních paliv se na produkci skleníkových plynů podílí zhruba ze 70 %, zbývajících 30 % je rozděleno z poloviny mezi dopravu a zemědělství. (Přesná daty viz zprávy IPCC)

Klimatická krize má řešení! Musíme ale začít jednat.

Na celém světě tak ekologické organizace vedou kampaň proti fosilním palivům a za přechod k obnovitelným zdrojům energie. Česká pobočka Greenpeace vede od roku 2005 kampaň proti uhlí, které se dlouhodobě podílí na výrobě elektrické energie a tepla v naší republice zhruba z  50 %. Jeho spalováním ale vzniká také více než 50 % skleníkových plynů. Na základě mnoha studií totiž víme, že můžeme vyrábět elektrickou energii a teplo z obnovitelných zdrojů klidně ze sta procent. Jde jen o to zvládnout transformaci energetického sektoru tak, aby došlo k plynulému přechodu bez negativních sociálních dopadů, jako je zvyšování cen nebo zvyšování nezaměstnanosti.

Nejsme v tom samozřejmě sami. Omezování fosilních paliv se věnuje mnoho ekologických organizací po celém světě. Evropské organizace bojující proti uhlí se sdružují v platformě Europe beyond Coal.

V současnosti vedeme kampaň za zavírání starých uhelných elektráren, především proti elektrárnám Chvaletice a Počerady a proti rozšiřování uhelných dolů Bílina a Turów.

Vítáme snahu ministerstva životního prostředí ustanovit komisi, která by podle nás měla navrhnout způsob přechodu České republiky od uhlí na obnovitelné zdroje energie. Chceme, aby byla komise skutečně nezávislá, vyvážená a byl dodržen německý vzor fungování, který se osvědčil. Tamější komise skutečně navrhla konkrétní řešení pro místní energetiku.

Jsou ale věci, které na výsledky rokování uhelné komise nepočkají: 

Žádné úlevy pro elektrárnu Chvaletice

Elektrárna Chvaletice měla být podle původních plánu již dávno uzavřena. Pak ji ale bohužel polostátní firma ČEZ prodala firmě Seven Pavla Tykače. Elektrárna začala pracovat mnohem vyšší výkon než dříve. Nyní žádá o výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší, aby mohla prodloužit svůj provoz i za rok 2021. Účastníme se všech administrativních procesů a usilujeme o urychlené uzavření této zastaralé elektrárny.

Elektárna Počerady se nesmí prodat

Elektrárna Počerady je největším zdrojem skleníkových plynů v České republice, ročně jich do ovzduší uvolní 5,5 milionu tun. Je to nemodernizovaná elektrárna, která by měla být co nejdříve uzavřena. Její výkon nepotřebujeme, protože vyvážíme 2,5krát více elektřiny, než kolik Počerady vyrábějí. Bohužel firma ČEZ presto uvažuje o jejím prodeji Pavlu Tykačovi, který by ji chtěl provozovat další desítky let.

Těžba na dole Bílina se nesmí prodloužit

Důl Bílina je nejhlubší místo v celé České republice. Nachází se v blízkosti města Bílina. Část přetěžené zeminy tohoto dolu byla uložena na Radovesickou výsypku, která zasypala Radovesické údolí a v něm se nacházející obce. Důl Bílina se již neměl rozšiřovat, ale protože v roce 2015 došlo k prolomení limitů z roku 1991 stanovujících hranice těžby. Společnost Severočeské doly, dceřinná těžební firma vlastněná ČEZ, pak požádala o povolení rozšíření a prodloužení těžby až do roku 2035. Ministerstvo životního prostředí vydalo kladný posudek EIA, přestože jsme společně s téměř 5000 lidmi podali připomínky proti rozšíření dolu. Spálení vytěženého uhlí má být podle ministerstva na svědomí 11,5 milionu tun CO2 ročně.

Česko musí aktivně vystoupit proti dolu Turów

Důl Turów se nachází v Polsku, ale velmi blízko českých a německých hranic. V současnosti jeho vlastník firma PGE žádá o povolení k rozšíření těžby. Důl ohrožuje své okolí kromě prachu a hluku také odtékáním spodní vody. Běží proto přeshraniční proces EIA,

do kterého jsme se zapojili. Dále jsme vyzvali občany k vyjádření a přes naše webové stránky lidé poslali skoro 5000 připomínek proti rozšíření dolu, další stovky pak poslali místní občané poštou. Veřejné projednání se uskuteční 19. září v polské Bogatyni. Jedná se o jedinečnou příležitost sdílet své obavy a názory, a také položit otázky investorovi i polským úřadům. Každý, koho se problematika Turówa jen trochu dotýká, by proto do Bogatynie měl dorazit.

Souhlasíte s námi? Připojte se k naší výzvě vládě, aby pro ochranu klimatu udělala maximum. Připojte se, abychom klimatickou krizi řešili společně.