Změna klimatu není občanům Evropské unie lhostejná. Proto už nyní není lhostejná ani politikům. Mnozí o ní mluví, slibují, někteří vše jen zdržují, ale přicházejí i konkrétní kroky a opatření. Budou stačit k tomu, aby se Evropská unie stala uhlíkově neutrální, tedy aby snížila množství vypouštěných emisí skleníkových prakticky na nulu? I my o tom můžete rozhodnout.

© Greenpeace / Eric de Mildt. All rights reserved.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen slíbila připravit unikátní Klimatický zákon. To je skvělá zpráva. protože tento zákon může nasměrovat Evropu k udržitelné budoucnosti a skutečné ochraně klimatu. Stejně dobrou zprávou je, že každý z nás se může zapojit do přípravy tohoto zákona. Komise totiž otevřela veřejnou konzultaci pro přípravu tohoto zákona.  

Konzultace je otevřena do 6. února takže právě TEĎ JE TVOJE ŠANCE říct si své a ukázat Evropské komisi, jak by měla reagovat na klimatickou krizi.        

Nevíš jak začít? Potřebuješ trochu inspirace?  

Jak by měla taková klimatická akce vypadat? Co v Evropském klimatickém zákoně nesmí chybět? A jak vlastně připomínky posílat? Je to snazší, než si myslíš. 

Nejdříve si zde vytvoř vlastní účet, nebo se přihlas pomocí svého facebookového, twitterového či google účtu.  Stačí postupovat podle instrukcí, pokud budeš mít problém se zobrazením políčka pro vyplnění svých připomínek, klikni po přihlášení sem.   

A co by v Klimatickém zákonu nemělo chybět? Nabízíme pár hlavních bodů pro inspiraci: 

  • Snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 65 % oproti roku 1990 tak, jak nám doporučují vědci, a dosáhnout uhlíkové neutrality ideálně již kolem roku 2040. Každých pět let tyto cíle revidovat na základě aktuálních vědeckých dat a doporučení. 
  • Zakázat jakékoliv subvence a daňové úlevy pro uhlí a další fosilní paliva.     
  • Zrušit nebo změnit všechny plány EU, které nejsou v souladu s plánem na dosažení uhlíkové neutrality a dalšími klimatickými cíli.
  • Prosazovat klimatické cíle v rámci všech nových mezinárodních obchodních smluv a revidovat smlouvy staré. 
  • Ustanovit nezávislé vědecké těleso, které by průběžně posuzovalo evropské cíle, plány a politiky řešící klimatickou krizi. 

Uhelný a ropný průmysl se snaží ze všech sil podkopat účinnou evropskou klimatickou politiku. Nenechme si od nich vzít svou budoucnost. Řekněme Evropské komisi, jak má skutečná ochrana klima vypadat. 

Spolu dokážeme, aby náš hlas byl slyšet a Evropa udělala vše pro zdravější, čistší, spravedlnější a bezpečnější planetu.