#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Spolu pro klima

Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Právě v těchto dnech připravujeme předání petice proti rozšíření dolu Turów, který již nyní krade vodu a otravuje život lidem na Liberecku. Česká republika oficiálně vyjádřila nesouhlas s další těžbou uhlí na česko-polsko-německé hranici, v Polsku se ovšem rozhodli české námitky ignorovat a otevřeli cestu k prodloužení provozu dolu až do roku 2044. Naše petice je proto určená Evropskému parlamentu, protože už nevidíme moc šancí na férové vyjednávání mezi Polskem a Českem, které by k něčemu vedlo, a celý spor mezi dvěma členskými státy bude muset rozsoudit Evropská unie. 

Díky velké podpoře Libereckého kraje i dotčených obcí, které jsou spolu s Greenpeace podavateli petice, se podařilo během dvou měsíců sehnat téměř 13 tisíc podpisů, z nichž drtivá většina je od místních lidí z Liberecka. Chceme, aby se problematikou dolu Turów začal zabývat Evropský parlament a následně i Evropská komise. U té budeme brzy podávat oficiální stížnost na postup polských úřadů.

Velkolom Turów (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec © Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Za práva místních lidí, za čisté životní prostředí a za záchranu klimatu se ale stavíme i jinak. Účastníme se řady správních řízení, kde napadáme arogantní a nesmyslná rozhodnutí polských úřadů. Proti kladnému stanovisku k rozšíření dolu v mezistátním procesu posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) jsme se odvolali dokonce i v polském procesu, ve kterém se k nám přidala i pobočka Greenpeace Německo a Liberecký kraj. Jsme také připraveni soudit se u polského soudu v případě, že vyšší polský úřad nespravedlivé a procesně chybné rozhodnutí úředníků nenapraví. 

Vzhledem k tomu, že polské úřady chtějí důl rozšířit i přes negativní stanovisko České republiky, usilujeme o to, aby si česká vláda stěžovala Evropské komisi, a v případě, že nebude zjednána náprava, zažalovala Polsko u Evropského soudního dvora. Zatím bohužel nemáme k dispozici konkrétní důkazy, že by se k těmto krokům české Ministerstvo životního prostředí chystalo.

Zapojili jsme se také do procesu udělování integrovaného povolení nového bloku elektrárny Turów, ve které se má spalovat uhlí těžené v rozšířeném dole. Elektrárna a důl ročně podle odhadů způsobí kvůli znečištění ovzduší 120 předčasných úmrtí. Stavba nového bloku je navíc také vysoce kontroverzní, protože polská státní firma PGE, které důl i elektrárna patří, postavil zařízení ke spalování uhlí, aniž by měl k jejich provozu . Argumentaci, že se důl musí rozšířit, když elektrárna už stojí, principiálně odmítáme. Z našeho pohledu je nový blok elektrárny jen načerno postavenou stavbou. 

I když se nám podaří zastavit rozšíření dolu o 24 let, je tu ještě hrozba, že si Polsko důl rozšíří alespoň o 6 let v procesu, který umožňují staré paragrafy polského horního zákona a který dovoluje ignorovat námitky ze zahraničí. Firma PGE si o prodloužení dolu o 6 let zažádala ve chvíli, kdy se proti dlouhodobé těžbě postavila Česká republika a vypadalo to, že si nestihne všechna potřebná povolení zajistit dokonce dubna, kdy vyprší současné povolení k těžbě. Domníváme se, že polský zákon měl být aktualizován a že je v přímém rozporu s legislativou Evropské unie. Česká pobočka Greenpeace proto zažádala o to, aby byla přijata i do tohoto řízení jako účastník. Nyní již víme, že nám polská strana odepřela právo se do procesu zapojit, a my teď proto zvažujeme právní kroky.