Na Malostranském náměstí v Praze se dnes sešlo přes čtyři stovky lidí, kteří chtěli upozornit na to, že vláda České republiky se dostatečně nestará o ozdravení české krajiny a řešení klimatické krize. Podle protestujících jsou vládní řešení nedostatečná, pomalá a někdy dokonce škodlivá. Demonstraci zorganizovalo sedmadvacet organizací. Podíleli se zemědělci, ekologická hnutí i lidé, které nečinnost vlády zasahuje nejvíce. Demonstrace se zúčastnili také zástupci zahrádkářů nebo obcí, kterým vadí plánované stavby přehradních nádrží nebo těžba nerostných surovin ohrožujících zdroje pitné vody.

S proslovy na Malostranském náměstí vystoupili například zástupce Spolku pro agroekologii Radim Kotrba, sestry a ekologické youtuberky Eliška a Anna Víravovy nebo Jan Škoda ze spolku Za vodu pro lidi, který před nedávnem zorganizoval mnohatisícový protest proti ohrožení významného vodního zdroje těžbou štěrkopísku u Uherského ostrohu.

Pochod za zdravou krajinu. (c) Greenpeace – Jan Mihaliček

Vláda by podle protestujících měla vytvořit plán na funkční zadržování vody v krajině, začít s odstraňováním či upravováním odvodňovacích meliorací, zvýšit druhovou pestrost lesů, významně urychlit budování mokřadů a tůní či změnit zemědělské dotace tak, aby podporovaly udržitelné hospodaření a rozvoj menších rodinných farem. Zároveň by měla zajistit co nejrychlejší konec uhlí a přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, a to za spravedlivé transformace.

„Cílem demonstrace je přimět vládu k neprodlenému a účinnému ozdravení krajiny. Potřebujeme zavést systémové změny vedoucí k ochraně krajiny před dopady sucha, povodní a eroze. Potřebujeme ekologizovat zemědělství, lépe se starat o lesy a zachytávat vodu přímo v krajině. Stejně tak ale musí vláda řešit i příčiny klimatické krize, tedy začít rychle snižovat emise skleníkových plynů a co nejdříve ukončit těžbu a spalování fosilních paliv,” řekla jedna z organizátorek protestu Marika Volfová.

Z Malostranského náměstí se protestující průvodem přes Karlův most a kolem Ministerstva průmyslu a obchodu přesunuli před budovu ministerstva zemědělství. Zde vystoupil Jan Beránek za iniciativu starostů proti přehradám, Vojtěch Veselý z biostatku Valeč nebo Anna Kšírová, která popsala problémy s vodou na Hrádecku z důvodu rozšiřování polského hnědouhelného lomu Turów. [3]

„Venkov nebude přívětivý, dokud většinu jeho prostoru budou zabírat industriální zemědělci mající za účel hromadit zisk. Malé agroekologické farmy jsou schopné úplně normálně nakrmit celou populaci, navrch při tom nenadělají takovou zkázu na podobě venkova a životním prostředí. Obnovu venkova nezajistíme bez agroekologických farmářů, tedy mnoha malých rodinných výrobců, zpracovatelů a distributorů v jednom,” řekl zemědělec Vojtěch Veselý z Biostatku Valeč.

Požadavky protestujících na vládu jsou proto následující:

  1. Vytvoření plánu na funkční zadržování vody v krajině a změnu zemědělské politiky i dotací směrem k podpoře udržitelného hospodaření.
  2. Co nejrychlejší přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie, a to za spravedlivé transformace.
  3. Společné hledání co nejefektivnějšího řešení ve spolupráci s experty a s využitím osvědčené praxe.