Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček právě zveřejnil plán pro budoucnost českého teplárenství. Ten je založen zejména na finanční – investiční i provozní – podpoře přechodu tepláren z uhlí, které se stává ekonomicky nevýhodné, na zemní plyn a také biomasu a pálení odpadů. 

Ekologické organizace souhlasí s nutností rychlého řešení, ale představenému plánu na budoucnost teplárenství vytýkají, že:

  • vynechává hlavní bod řešení, tedy využití obřího potenciálu úspor
  • neřeší ohrožení cílů pro redukci a recyklaci odpadů tlakem na jejich spalování
  • nenavrhuje zvýšení energetických daní z fosilních paliv mimo systém obchodování s povolenkami, který by nejvíce pomohlo konkurenceschopnosti tepláren s menšími kotelnami
Teplárna a elektrárna Mělník (c) Wikimedia Commons – ŠJú

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, k tomu říká:
“Ukončení spalování uhlí pro výrobu tepla je nutné vyřešit a je tedy dobře, že do toho ministr Havlíček jde. Jeho plán má však zásadní nedostatek v tom, že ignoruje hlavní část řešení – využití obřího potenciálu úspor tepla. Už před lety vládní Pačesova komise upozornila, že 60 procent spotřeby tepla se dá srazit pomocí zateplování a dalších renovací budov. A zbytek dokážeme pokrýt solárními panely na ohřev vody, biomasovými či bioplynovými zdroji nebo tepelnými čerpadly. V budoucnu tedy nebude potřeba  nejen fosilní uhlí, ale ani fosilní plyn a odpady. Ale jen pokud na tom budeme usilovně pracovat už nyní. Havlíčkův plán staví na dotacích pro teplárny, aby obstály proti konkurenci, tedy menším kotelnám, které neplatí emisní povolenky. Ale už Státní energetická koncepce ČR obsahuje několik let nesplněný úkol, že má být zvýšena daň z fosilních paliv mimo systém emisního obchodování, aby část emisí CO2 neunikala zpoplatnění a teplárny nebyly v nevýhodě. Z hlediska spravedlnosti a úspory veřejných prostředků je tedy nutné zvýšit energetickou daň na uhlí a zemní plyn, aby odpovídala ceně emisní povolenky..”    

Jan Rovenský z Greenpeace ČR říká:
„Nahrazovat ve velkém fosilní uhlí fosilním zemním plynem je jako řešit závislost na pervitinu přechodem na kokain. Je to možná o něco méně devastující, ale současně to skutečnou léčbu závislosti oddaluje. Česká republika podpořila evropský cíl být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Pokud teď začneme masivně zvyšovat spotřebu plynu, za pár tu místo Uhelné komise budeme mít Plynovou komisí, která bude muset řešit, co s ním. O zvyšování závislosti na Rusku samozřejmě nemluvě. Skutečným řešením je masivní renovace domů na pasivní standard a rozvoj obnovitelných zdrojů.“