Aktivistky a aktivisté z polské a české pobočky organizace Greenpeace dnes protestovali na valné hromadě polské energetické společnosti PGE, aby upozornili na plány, které počítají s pokračováním těžby a spalováním uhlí až do roku 2044 navzdory evropským klimatickým cílům a na úkor života místních obyvatel. Během proslovu ředitele PGE, Wojciecha Dąbrowského, rozbalili aktivisté transparenty s hesly jako „PGE ničí klima”. Mezi nimi se objevil i jeden psaný v češtině Uhlí a peníze se nedají pít” poukazující na ztrátu vody, kterou Turów způsobuje.

Polská státní firma PGE odmítá nejen vědecké poznatky týkající se klimatické změny, ale také ignoruje rozhodnutí Evropského soudu, který nařídil těžbu zastavit už v květnu 2021. Žaloba se týkala především porušení práv českých občanů, kteří se kvůli rozšiřující se těžbě potýkají s nedostatkem vody, hlukem a prachem, což se bohužel podepisuje i na jejich zdraví. Polská strana však vliv na životní prostředí i přímý dopad na život obyvatel z příhraničí Libereckého kraje popírá, a to i navzdory průzkumům hydrogeologů, kteří situaci ve sporném území dlouhodobě sledují a o souvislosti mezi dolem Turów a úbytkem podzemní vody nepochybují. 

„Je neuvěřitelné, že PGE ignoruje rozhodnutí evropského soudu i negativní dopady svého podnikání. Firma musí okamžitě zastavit těžbu na dole Turów a představit plán na ukončení používání uhlí i plán spravedlivé transformace regionů zasažených těžbou. Práva českých občanů a českého životního prostředí musí být respektována. Řešením problému je zmíněná spravedlivá transformace, kdy se energie bude vyrábět z obnovitelných zdrojů a vytvoří se nová pracovní místa. Plán PGE těžit na dole Turów až do roku 2044 zamezí možnosti čerpat evropské peníze určené na transformaci. Polská státní firma PGE tak nepřijímá odpovědnost ani za vlastní zaměstnance,” říká Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně z české pobočky Greenpeace. 

Valná hromada PGE plánuje těžit na dole Turów až do roku 2044, zasedání přerušili aktivisté z Greenpeace.

PGE je největší producent skleníkových plynů v Polsku. „PGE má spoustu plánů jak dosáhnout klimatické neutrality, ale je to celé greenwashing. Ve skutečnosti společnost nejenže nemá harmonogram na ukončování využívání uhlí, ale nedávno dokonce otevřela nový blok uhelné elektrárny v Turówě. Jediným skutečným plánem, který PGE má, je pokračovat ve spalování uhlí a zároveň doufat, že stát nakonec převezme nevydělávající uhelné elektrárny. Náklady pak zaplatí občané,“ říká Joanna Flisowská, vedoucí energetické a klimatické kampaně z polské pobočky Greenpeace.