Tři stovky lidí se dnes sešly na Václavském náměstí v Praze, aby vyjádřila svůj nesouhlas s nově uzavřenou smlouvou o polském dole Turów a se stažením české žaloby na důl u Soudního dvoru EU. Demonstraci zorganizovala nezisková organizace Greenpeace ČR, která výsledek česko-polského jednání o hnědouhelném dolu vnímá jako selhání české vlády v jejích základních povinnostech ochrany životního prostředí a práv českých občanů.

Demonstrace proti slabé dohodě o dolu Turów a stažení žaloby na důl. (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Organizace Greenpeace podá kvůli podpisu smlouvy a kvůli stažení žaloby na důl stížnost k Evropské komisi a vyzve ji, aby podala na důl Turów vlastní žalobu. Lidé mohli na demonstraci podepsat dopis adresovaný Evropské komisi, sběr podpisů probíhá i on-line. 

„Česká vláda selhala v ochraně českého území a životního prostředí, což je jeden z jejích základních úkolů. Smlouva, kterou vláda tajně schválila a podepsala, vůbec neřeší negativní dopady dolu Turów a rozhodně nezabrání ztrátě vody z českého území. Peníze a monitorování situace jsou k ničemu, pokud se tisíce místních lidí ocitnou bez vody. Vláda vyšla maximálně vstříc Polsku a my doufáme, že Evropská komise vyhodnotí všechny minulé i budoucí stížnosti na důl Turów a podá žalobu na Polsko za porušování evropského práva. Lidé se mohou do tohoto úsilí zapojit a podepsat dopis Evropské komisi,“ říká koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Nikol Krejčová.

Podzemní stěna, kterou těžební společnost PGE údajně již dokončila a která má sloužit jako jediné opatření proti odtoku vody, se podle organizace jeví jako nefunkční řešení. Stěna byla naplánovaná jako opatření, které má chránit důl před zatopením, a nemá primárně zajišťovat ochranu českých vodních zdrojů. I z dokumentů těžební firmy PGE vyplývá, že stěna tuto funkci mít nebude. Místní obyvatelé se obávají, že o pitnou vodu přijdou dříve, než se postaví vodovody, a budou ji tak muset dovážet. Kromě ztráty pitné vody navíc hrozí vysušení celé místní krajiny. Těžit a spalovat uhlí v komplexu Turów by se mělo podle současných plánů PGE až do roku 2044, což by mělo také nezanedbatelné negativní dopady na klima.

Těžbu v dole Turów označil Soudní dvůr EU za nezákonnou a Polsku za ni vyměřil pokutu ve výši půl milionu eur denně – Polsko tak má na pokutách zaplatit zhruba 70 milionů eur. V samotný den podpisu smlouvy navíc Českou republiku ve sporu podpořil generální advokát Soudního dvoru EU, podle kterého došlo při prodlužování těžby k porušení evropské legislativy. Česká republika však nyní musela svou žalobu u Evropského soudu stáhnout, aby dostála svým závazkům dle podepsané smlouvy.