Evropská Komise dnes představila plán s názvem “Save Gas for a Safe Winter” na snížení spotřeby plynu v EU, který má sloužit jako příprava na nadcházející zimu. Plán navazuje na soubor opatření REPower EU z května tohoto roku, který cílil na co nejrychlejší snížení evropské závislosti na dovozu plynu z Ruska a bezpečnost dodávek. Úplná energetická nezávislost od Ruska se nicméně nepředpokládala do roku 2027.

Zveřejněný návrh však nedosahuje spravedlivé strategie snižování poptávky po energii, která by dostatečně podpořila přechod na energii z čistých zdrojů. Plán se naopak až příliš zaměřuje na podporu fosilních zdrojů, jako jsou ropa a uhlí a zajištění financování průmyslu, přičemž přehlíží škodlivé dopady neudržitelných zdrojů energie na klima. Evropská komise usiluje o schválení návrhu pomocí článku 122, což je právní ustanovení, které umožňuje obejít Evropský parlament, a tím i občany EU.

Cestou z plynové krize by neměla být náhrada jednoho zemního plynu za jiný. (c) Greenpeace

Představený návrh je reakcí na nejistou situaci ohledně dodávek ruského plynu. Mnohé evropské země se v posledních měsících potýkají s výrazným nedostatkem dodávek, což je důsledek využívání plynu jako politické zbraně ze strany Ruské federace. Tato situace v Evropě způsobila strmý nárůst cen za energie a vyvolala obavy ohledně zásob na nadcházející zimu. Evropská unie se proto potřebuje připravit na další možná přerušení dodavatelských řetězců či úplného zastavení dodávek plynu z Ruska. Chystaná opatření mají přinést především větší koordinaci mezi členskými státy v případě nouze.  

Miriam Macurová, koordinátorka klimatické kampane Greenpeace říká: „Není pochyb, že Evropu čeká náročná zima. Čekali jsme, že Evropská Komise představí plán spravedlivého snižování energie pro všechny. Plán, který nám byl představen, znamená spíš zelenou pro průmysl, aby se vrátil k neudržitelným zdrojům energie, jakými jsou ropa a uhlí. Domácnosti, jejichž výdaje na energie se drasticky zvýšily, však zůstaly bez reálné podpory a bez konkrétního plánu. Je nevyhnutelné, aby současná diverzifikace energetických zdrojů byla jenom dočasným řešením a aby se zároveň řešila současná energetická krize strategicky s důrazem na klimatické cíle – výstavbou obnovitelných zdrojů energie, zamezením plýtváni energiemi a energetickými úsporami.”

Návrh plánu bude hlavním bodem diskuse evropských ministrů energetiky na vyjímečném zasedání Energetické rady 26. července 2022 pod vedením českého předsednictví.