Polské Generální ředitelství ochrany životního prostředí vydalo v závěru minulého týdne kladné rozhodnutí pro další těžbu na dole Turów až do roku 2044, a uzavřelo tak proces posuzování vlivu dolu na životní prostředí (EIA). Rozhodnutí již v minulosti vydal regionální úřad spolu s doložkou okamžité vykonatelnosti, kterou v únoru letošního roku zrušil polský soud, čímž bylo i povolení EIA zrušeno. Polské úřady se tak musely znovu zabývat připomínkami veřejnosti. Jen z české strany přišlo zhruba 5000 připomínek proti prodloužení těžby, negativní stanovisko k záměru vydala i česká vláda. Greenpeace se kvůli kladnému stanovisku polských úřadů k další těžbě obrátí na soud.

International Human Chain against Turów Mine in Czech Republic. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace
Proti rozšiřování těžby na dole Turów, která krade vodu z českého území, se zvedla vlna odporu. © Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Česko, říká:
„Polské úřady opět rozhodly, že vliv dolu Turów na životní prostředí není tak velký, aby další těžba nemohla probíhat. Důl přitom způsobuje škody, které jsou nenahraditelné. Těžba probíhá na úkor zásob české vody, zdraví a kvality života českých, německých i polských obyvatel i globálního klimatu. Ani ztráta české vody není ve skutečnosti dostatečně kompenzovaná. Miliarda korun, kterou Polsko poslalo České republice, nestačí ani na výstavbu potřebných vodovodů pro místní obyvatele, natož aby řešila mizející vodu v krajině. Podzemní stěna, jejíž výstavbou česká vláda obhajovala česko-polskou dohodu, odtok vody nedokáže zastavit, což jsme tvrdili ještě v době, než byla dohoda podepsána. Potvrdila to nedávno končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková i měření, která prokazují další úbytek vody.“ 

Na rozhodnutí o EIA navazuje řízení o povolení těžby, které chce těžební společnost PGE získat do roku 2044. I zde se dá očekávat vstřícný postoj polských úřadů. Podle organizace Greenpeace je však současná těžba na dole Turów stále ilegální a nové povolení na tom nic nemění. Polské úřady dlouhodobě neberou v úvahu, že vliv těžby je významný a způsobuje nenahraditelné a významné  škody. Důl Turów způsobuje mimo jiné ztrátu vody z českého a německého území, poklesy terénu a s nimi spojené škody na nemovitostech či hluk, který se násobí přibližováním dolu k lidským sídlům. 

Samotné řízení EIA je podle Greenpeace stále v rozporu s evropskou i polskou legislativou. Nikdy v něm nebyly dostatečně zohledněny připomínky veřejnosti, které poukazovaly na negativní dopady těžby, a celý proces vychází z neaktuálních dat. Počítá například se zastaralým odhadem pro odtok vody z českého území, který realita již dávno předčila. Odhady z roku 2015 použité pro rozhodnutí o EIA počítají s poklesem vody o 3 až 15 metrů v roce 2044. Už loni, tedy v roce 2021 však hladina vody klesla o 8 až 34 metrů. Polské úřady tak svým postupem porušují evropskou směrnici o procesu EIA, a dochází tak k dalšímu porušování evropského práva. 

Česká republika uzavřením smlouvy s Polskem o další těžbě v dole Turów porušování práva kryje. Dohodu o dole Turów Greenpeace kritizuje již od začátku její přípravy. Smlouva podle organizace nezajišťuje ochranu vod, které jsou těžbou narušovány a odtékají na polské území, a nijak neomezuje těžbu ani prostorově, ani časově. Hlavní náplní smlouvy je sběr dat a finanční kompenzace zhruba ve výši miliardy korun, což ale nebude stačit na stavbu krizové infrastruktury, tedy trubek vedoucích pitnou vodou pro místní obyvatele. Podmínky ve smlouvě jsou podle Greenpeace slabé a v podstatě nevymahatelné.