Ekologické organizace dnes v otevřeném dopise vyzvaly ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu k podpoře navýšení evropského cíle pro podíl obnovitelných zdrojů a energetických úspor v právě probíhajících jednáních na úrovni Evropské unie. Urychlený rozvoj právě v těchto oblastech a větší míra evropské spolupráce a koordinace v oblasti energetické politiky v Evropě je podle organizací cestou ze současné energetické a klimatické krize, vyplývá to mimo jiné i ze závěrů nedávno proběhlé expertní konference Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace, která se uskutečnila v Senátu. Rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických úspor doporučuje také nová analýza Mezinárodní energetické agentury.  

Obnovitelné zdroje (c) Greenpeace

Navýšení cílů pro obnovitelné zdroje a energetické úspory navrhla Evropská komise v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Opatření jsou součástí balíčku RePowerEU, který má Evropě pomoci ukončit závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska, a navazují tak na návrhy z legislativního balíčku Fit for 55, které jsou nyní předmětem vyjednávání v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Česká republika v probíhajícím trialogu mezi členskými státy, europarlamentem a Evropskou komisí podporuje snížení ambicí v oblasti obnovitelné energie pod úroveň návrhu Komise RePowerEU, a proto v dopise organizace vyzývají ministra Síkelu, aby podpořil zvýšení energetických cílů minimálně na 45 %, a tím snížil evropskou závislost na fosilních palivech a přispěl k energetické bezpečnosti. Navýšení cílů pro obnovitelné zdroje ze 40 na 45 % by pak vedlo ke snížení dovozu plynu do EU na polovinu a ušetřilo by dalších přibližně 43 miliard eur.

Větrné a solární elektrárny vyrobily od začátku války v Ukrajině čtvrtinu elektřiny v EU, což  od února 2022 zabránilo dovozu plynu v hodnotě 11 miliard eur. Díky úsporám energií by podle ekologických organizací mohla Evropská unie do roku 2030 ušetřit přibližně 38 miliard eur za dovoz fosilních paliv a zároveň jsou úspory nejjednodušším způsobem, jak bojovat s energetickou chudobou.

Podle ekologických organizací je také potřeba podpořit zjednodušení povolovacích řízení pro stavbu obnovitelných zdrojů energie a zajistit, aby se do těchto procesů mohli zapojit místní občané a komunity. V České republice se totiž výstavba obnovitelných zdrojů v uplynulém desetiletí značně zpomalila.

Na téma energetické bezpečnosti proběhla na konci listopadu v Senátu Parlamentu ČR odborná konference Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace. Doporučení vyplývající ze závěrů konference organizace předaly ministrovi průmyslu Josefu Síkelovi jako součást otevřeného dopisu. Zároveň ho touto cestou vyzvaly, aby na jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, která se koná 19. prosince 2022, zahájil debatu o budoucnosti energetické bezpečnosti EU založené na obnovitelných zdrojích a jejich solidárnímu sdílení napříč členskými státy.

Štěpán Vizi z Centra pro dopravu a energetiku říká:
České předsednictví se pomalu chýlí do cíle a stále ještě má příležitost přispět k řešení současné energetické krize. Navýšení evropských cílů pro obnovitelné zdroje a úspory energie je důležitým krokem, který může Evropě pomoci ukončit svou závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska, ušetřit za nákupy plynu, a posílit tak svou energetickou bezpečnost.

Miriam Macurová z Greenpeace ČR říká: 
“Česká republika jako předsednická země nesmí v právě probíhajícím trialogu ke Směrnici o obnovitelných zdrojích energie RED brzdit navýšení celkového cílů pro obnovitelné zdroje na úroveň 45 %. Právě rozvoj obnovitelných zdrojů, ve kterém Česká republika dlouhodobě zaostává je cestou jak snížit dovoz nejen ruského plynu a zároveň posílit českou i evropskou energetickou bezpečnost. Proto jsme v dopise ministra Síkelu vyzvali, aby na nejbližší evropské energetické Radě otevřel debatu o budoucnosti energetické bezpečnosti EU založené primárne na obnovitelných zdrojích a jejich solidárnímu sdílení napříč členskými státy.”

Jaroslav Bican z Greenpeace ČR říká:
“Současná energetická krize mimo jiné ukázala, nakolik je neudržitelné, aby se evropské státy staraly pouze o svou vlastní energetickou bezpečnost a vytvářely své vlastní na sobě zdánlivě nezávislé národní energetické koncepce. Z odborné konference vyplynulo, že státy Evropské unie by měly v energetické oblasti více spolupracovat a své energetické politiky intenzivněji koordinovat. Klíčová je nejenom větší koordinovanost energetické politiky v rámci EU, ale i výraznější koordinace ve výstavbě významných infrastrukturních projektů.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:
“Zájem lidí, obcí i firem v Evropě zajistit si vlastní zdroj lokální čisté a levné energie je enormní. Jen v ČR již žádosti o kapacitu na připojení fotovoltaiky součtem výkonu mnohonásobně převyšují výkon Temelína. Cíle EU je tedy nutné zvýšit, aby se alespoň začaly přibližovat potřebám spotřebitelů. A Česko má jako předsednická země v době energetické krize odpovědnost za to, aby se tak stalo.”