Veřejnost projevila zájem navýšit klimatický cíl ČR pro rok 2030 alespoň na 65 % a přijmout závazek klimatické neutrality ČR nejpozději do roku 2050. Vyplývá to z výsledků veřejné konzultace Politiky ochrany klimatu, kterou v pondělí představilo Ministerstvo životního prostředí. Výsledek veřejné konzultace je ve shodě s požadavky Klimatické koalice shrnutými ve společné pozici Klimatické koalice k emisním cílům  ČR a ke klimatické neutralitě. Podporu snižování emisí a rozvoji obnovitelných zdrojů a úspor energie ukazují i reprezentativní průzkumy veřejného mínění. Ekologické organizace z Klimatické koalice proto vyzývají Ministerstvo životního prostředí, aby výsledky veřejné konzultace v přípravě nové Politiky ochrany klimatu zohlednilo. 

Veřejná konzultace přípravy nové Politiky ochrany klimatu proběhla prostřednictvím elektronického formuláře a byla uzavřena 15. května 2023. Novou Politiku ochrany klimatu slíbila vláda ve svém programovém prohlášení představit do konce roku 2023.

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Výsledky veřejné konzultace jsou pozitivní zprávou pro ochranu klimatu v ČR. Nyní je nevyhnutné, aby Ministerstvo životního prostředí apel veřejnosti vyslyšelo a ambicióznější cíle zapracovalo nejen do Politiky ochrany klimatu, ale také je prosadilo do souběžně připravovaného Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který má ČR za měsíc odevzdat Evropské komisi.” 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Ministerstvo životního prostředí se přesvědčilo, že lidé v ČR podporují rychlejší snižování emisí skleníkových plynů a dosažení klimatické neutrality. N2co podobného ukazují ostatně i reprezentativní průzkumy veřejného mínění. Zodpovědnost za ochranu klimatu má právě MŽP a v prosazování ambiciózních cílů do klimatické a energetické politiky se může opřít o veřejnost.”  

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Výsledky veřejné konzultace Politiky ochrany klimatu podpořily dlouhodobý požadavek Klimatické koalice zpřísnit emisní cíle Česka na odpovídající úroveň. Aktuální revize strategických dokumentů pro oblast klimatu a energetiky je ojedinělou příležitostí, jak zvýšit ambice zejména pro rok 2030. Česku by to umožnilo také maximálně využít i bezprecedentní objem finančních prostředků, které budou v nadcházejících letech na transformaci k dispozici.”