Praha, 23. srpna 2023 – Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat hnutí Greenpeace ve střední a východní Evropě (CEE), dvanáct předních evropských společností vyrábějících fosilní paliva klame veřejnost o své ochotě omezit svůj vliv na klima přechodem na obnovitelné zdroje energie. 

Z analýzy výročních zpráv šesti největších světových společností v oblasti fosilních paliv a šesti evropských ropných a plynárenských společností za rok 2022 vyplývá, že pouze nepatrných 0,3 % jejich celkové výroby energie v daném roce pocházelo z obnovitelných zdrojů[1].

Kuba Gogolewski, vedoucí finanční kampaně Greenpeace ve střední a východní Evropě, prohlásil: „V době, kdy svět čelí bezprecedentním vlnám veder, smrtícím záplavám a sílícím bouřím, největší fosilní společnosti známé jako “Big Oil” zůstávají věrné své destruktivní obchodní praxi a nadále svými aktivitami zhoršují klimatickou krizi. Jejich plány na dekarbonizaci jsou jen prázdnými sliby. Místo poskytování potřebné čisté energie nás zaplavují zeleným marketingem. Neochota týchto korporací provést skutečné změny představuje zločin proti klimatu a budoucím generacím. Vlády musí zastavit fosilní společnosti, důsledně je regulovat a naplánovat okamžité opuštění spalování fosilních paliv. Fosilní korporace se samy od sebe nikdy nezmění.“

Situace se pravděpodobně v dohledné budoucnosti nezmění, neboť zpráva ukazuje, že v roce 2022 z investic 12 společností šlo do zelené energie pouze 7,3 % (6,57 miliardy eur) – zbývajících 92,7 % (81,52 miliardy eur) směřovalo do fosilního byznysu a v některých případech dokonce podporovalo jeho expanzi.[2] Greenpeace zdůrazňuje nutnost přísné regulace fosilních společností, aby se zabránilo dalšímu ničení klimatu fosilními palivy, a vyzývá k závaznému plánu, který jasně stanový postupné ukončení těžby ropy a plynu v celé Evropě.

Zpráva také odhaluje, že “Big Oil” sabotuje klimatická opatření prostřednictvím záměrného používání greenwashingového jazyka, kompenzací emisí, zveřejňování pouze částečných údajů zakrývajících realitu a propagace technologií, které odvádějí pozornost od reálných řešení klimatické krize. Nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k zásadní změně v hlavní aktivitě tohoto odvětví tak, aby alespoň částečně přispělo k  přechodu na čistou energii.

Společnosti BP, Equinor, Wintershall Dea a TotalEnergies ve skutečnosti v roce 2022 snížily své investice do nízkouhlíkových a obnovitelných produktů ve srovnání s rokem 2021.

I přesto, že všech dvanáct zkoumaných společností veřejně slíbilo, že do roku 2050 dosáhnou klimatické neutrality a opakovaně zdůrazňují své investice do obnovitelných zdrojů energie, žádná z nich doposud nedokázala vypracovat komplexní strategii pro dosažení tohoto cíle. Dle zprávy téměř všechny plánují udržet nebo dokonce zvýšit těžbu ropy a zemního plynu do roku 2030.

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Analýza výročních zpráva největších světových fosilních společností ukazuje, nakolik je běžnou strategií těchto společností greenwashing. V českém prostředí můžeme sledovat něco podobného na příkladu energetického gigantu, skupiny ČEZ, která o sobě sehrvale hovoří jako o Čisté Energii Zítřka, ve skutečnosti ale usiluje o prodloužení těžby uhlí minimálně do roku 2035, a dokonce nevylučuje jeho těžby ani v roce 2050. Místo aby fosilní korporace skutečně pomáhaly klimatickou krizi řešit, vystačí si s pouhým zeleným nátěrem.” 

Kuba Gogolewski dodal: „Fosilní společnosti ukázaly veřejnosti, že nejsou schopny samoregulace v oblasti přechodu na čistou energetiku, přestože nesou velkou odpovědnost za klimatickou krizi. Proto Greenpeace vyzývá evropské vlády, aby tento průmysl přísně regulovaly a zahájily jeho rychlou ekonomickou i politickou regulaci.“ 

Tato regulace by měla zahrnovat povinné investice do skutečně zelené infrastruktury. Vlády se také musí dohodnout na podrobném plánu postupného omezování těžby ropy a zemního plynu v celé Evropě.

Odkaz na celou zprávu „The Dirty Dozen: The Climate Greenwashing of 12 European Oil Companies“, kterou na objednávku Greenpeace CEE napsal odborník na trh s ropou Dr. Steffen Bukold.

Odkaz na pětistránkový briefing s hlavními zjištěními zprávy

Poznámky:

[1] Pro účely této zprávy byly analyzovány zisky, příjmy a investice následujících 12 fosilních společností:

Šest takzvaných „velkých ropných“ společností: Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni a Repsol.

Šest evropských ropných a plynárenských společností: OMV, PKN Orlen, MOL, Wintershall Dea, Petrol Group a Ina Group. 

[2] Průměrný směnný kurz v roce 2022: 1,0538 USD = 1 euro, procentuální vyjádření jsou zaokrouhlené hodnoty; průměr je nevážený.