Praha, 25. září 2023 – Česká pobočka Greenpeace dnes zveřejnila nové video, které paroduje reklamní kampaň energetické společnosti ČEZ. Video má za cíl poukázat na praktiky greenwashingu, kterých se společnost ČEZ dopouští, když se prezentuje jako společnost přecházející na čistou energii a zároveň usiluje o prodloužení těžby uhlí na velkolomu Bílina.

Video naleznete zde.

Organizace Greenpeace již v letech 2018 a 2019 vytvořila tři videa, která se vysmívala greenwashingu společnosti ČEZ. Společnost ČEZ kvůli tomu na Greenpeace podala žalobu a požadovala omluvu a jejich stažení, protože videa údajně porušovala autorská práva. Vleklý soudní spor však skončil v neprospěch ČEZu. Nejvyšší správní soud letos v srpnu potvrdil rozsudek Městského soudu, že organizace Greenpeace zveřejněním parodických videí neporušila zákon.

Nové video Greenpeace opět vychází z aktuální reklamy společnosti ČEZ a upozorňuje na neekologické aktivity českého energetického giganta. Firma provozuje stárnoucí flotilu uhelných elektráren, které znečišťují ovzduší a mají negativní vlivy na klima. Video zveřejnila organizace den před konáním významného Green Deal Summitu v Praze, na který přijede i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Společnost ČEZ sama sebe označuje jako ekologicky odpovědnou firmu, podle Greenpeace jsou však současné aktivity společnosti pouhým greenwashingem, pokud se nevzdá svých plánů na prodloužení těžby uhlí na dole Bílina.

Aktuálně se Severočeské doly spadající pod skupinu ČEZ snaží prodloužit těžbu hnědého uhlí minimálně do roku 2035 a nevylučují těžbu ani v roce 2050, což je v rozporu s vládním slibem skončit s uhlím do roku 2033 i se snahou společnosti prezentovat se jako Čistá Energie Zítřka.

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:
Společnost ČEZ sama sebe prezentuje jako Čistou Energii Zítřka. Tváří se, že adekvátně reaguje na nutnost omezit spalování fosilních paliv kvůli klimatické krizi a otevírá se moderním technologií a výrobě elektrické energie čistým a bezemisním způsobem. Ve skutečnosti však usiluje o prodloužení těžby na velkolomu Bílina minimálně do roku 2035. Spálením vytěženého uhlí z Bíliny se přitom každý rok uvolní až 11,5 milionu tun emisí CO2, což má zásadní negativní dopad na klima. Něco takového má s Čistou Energií Zítřka jen pramálo společného, mnohem spíše se jedná o Český Energetický Zločin.”