Praha, 25. října 2023 – Greenpeace Česká republika včera uspořádala panelovou debatu, na které představila právní analýzu zpracovanou expertní skupinou Frank Bold odhalující, zda je možné trestně stíhat fosilní korporace za ohrožování zdraví a životů českých občanů způsobené klimatickou změnou. Akce se konala v kavárně na Boršově za účasti odborné veřejnosti a členů klimatického hnutí.

Odborná analýza se zaměřuje na stíhání fosilních společností za úmrtí způsobená změnou klimatu podle českého i mezinárodního trestního práva. Dochází k závěru, že české i mezinárodní trestní právo obsahují normy a nástroje, které by mohly být použity k postihu fosilních společností za jejich činnost. Podle českého trestního práva by fosilní společnosti mohly být stíhány za usmrcení z nedbalosti a ohrožení zdraví z nedbalosti. Mezinárodní trestní právo neumožňuje stíhat právnické osoby před Mezinárodním trestním soudem. Fyzické osoby, jako generální ředitelé společností, by však teoreticky mohly být postaveny před soud za zločiny proti lidskosti, i když by to vyžadovalo bezprecedentní posun v hodnotách soudu.

V panelové debatě, která následovala po představení studie její spoluautorkou Eliškou Beranovou z expertní skupiny Frank Bold, vystoupili expert Greenpeace ČR na energetiku a klima Jaroslav Bican, David Chytil z Klimatické žaloby a analytik Klimatýmu AMO Vojtěch Pecka. Diskusi moderovala Jitka Martinková z Klimatické koalice.

V průběhu debaty panelisté diskutovali o možnostech žaloby fosilních korporací v České republice za újmy na lidském zdraví a podobných precedentech ve světě. V rámci debaty byla zmíněna také Klimatická žaloba, která se projednává dnes, 25. října u Městského soudu v Praze

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:                           

„Greenpeace se dlouhodobě zabývá důsledky těžby a spalování fosilních paliv, především hnědého uhlí. V České republice jsou fosilní společnosti zodpovědné za přibližně 75 procent celkových emisí skleníkových plynů. Trestní stíhání je další nástroj, který se nabízí, jak přimět fosilní korporací a jejich manažery k přijetí zodpovědnosti za jejich činy. Představená studie ukazuje, že trestní stíhání je možné a může vést k ukončení beztrestnosti fosilních společností. Těžba a spalování uhlí má konkrétní dopady na životy a zdraví lidí. Jednou ze tří hlavních společností, které jsou zodpovědné za rozsáhlou těžbu a spalování fosilních paliv v ČR, je skupina ČEZ. Ta se aktuálně o jeden velmi problematický čin pokouší, a to prodloužením těžby na dole Bílina minimálně do roku 2035.“

Eliška Beranová, spoluautorka studie, Frank Bold ČR, řekla: 

„O vině a trestu rozhodují pouze soudy. Z naší analýzy pouze vyplývá, že trestní právo obsahuje relevantní normy, které by mohly být aplikovány i na poškozování klimatu fosilnimi korporacemi. Jednalo by se nicméně o bezprecedentní krok.“

Vojtěch Pecka, sociolog a autor knihy Továrna na lži – výroba klimatických dezinformací, řekl:

Fosilní korporace v současnosti představují asi největší překážku ve snaze o klimatickou stabilizaci. Zatímco se okno příležitosti rychle uzavírá, tak fosilní korporace masivně šíří dezinformace o klimatické změně a lobbují proti legislativě na ochranu klimatu. Je proto na místě prozkoumávat i právní nástroje, kterými se může veřejnost bránit.“