První dny 28. globální klimatické konference v Dubaji byly výrazně ovlivněny řadou slibů a prohlášení týkajících se energetické transformace, klimatických financí a dalších opatření směřujících k omezování dopadů klimatických změn. Během Světového summitu o klimatických opatřeních (World Climate Action Summit) vystoupil v sobotu 2. 12. český premiér Petr Fiala, který prezentoval postoj České republiky k opatřením na ochranu před klimatickými změnami.

Premiér Fiala zdůraznil naléhavost situace a označil klimatickou změnu za jednu z hlavních globálních výzev současnosti. Jako součást iniciativy České republiky na pomoc rozvojovým zemím v boji proti klimatickým změnám premiér Fiala oznámil příspěvek čtyř milionů dolarů do Zeleného klimatického fondu mezi lety 2024 až 2027, což činí v přepočtu zhruba 2 Kč ročně na obyvatele ČR. Vzhledem k dlouhodobému emisnímu dluhu ČR, jakožto silně průmyslového státu, je tento příspěvek nedostatečný. 

Premiér Fiala dále potvrdil podporu České republiky cílům Pařížské klimatické dohody a klimatickým cílům EU, včetně závazku dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050. Ohlásil také snahu ČR o ukončení spalování uhlí pro výrobu elektrické energie a vytápění do roku 2033, čehož bude dosaženo modernizací budov a rozvojem obnovitelné energie. Současně hájil využívání jaderné energie jako klíčového prvku dosažení klimatických cílů. 

Jadernou energii označil za spolehlivý a čistý zdroj a volal po globální renesanci jaderné energetiky. To také potvrdil podpisem Deklarace o ztrojnásobení jaderné energie do roku 2050, kterou iniciovaly USA. Toto opatření je ale nerealistické a odvádí pozornost a finance od dostupnějších řešení v oblasti klimatu (masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie, energetická účinnost a další), což by do budoucna znamenalo obrovské náklady a ušlé příležitosti. Významnější proto je, že ČR se zároveň připojila ke Globálnímu závazku ke ztrojnásobení obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobení energetické účinnosti do roku 2030, o kterém se ale premiér Fiala ve svém projevu nezmínil.

Summit COP28 se zaměřuje na hledání strategií k minimalizaci katastrofických dopadů klimatické změny a udržení nárůstu globální teploty na úrovni 1,5 °C v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou. Závažnost klimatické krize vyžaduje rozhodné kroky, které přesahují pouhé sliby. Je proto klíčové sledovat, jaká konkrétní opatření se promítnou do závěrečné deklarace světových lídrů. Ta by měla obsahovat konkrétní opatření, mezi něž podle vědeckých závěrů (4) patří rychlé a spravedlivé ukončení spalování fosilních paliv. O tom, zda k tomu dojde, se dozvíme v průběhu posledních dnů klimatické konference, jež vrcholí 12. prosince.

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR: „Premiér Fiala i na globální klimatické konferenci vsadil na jadernou energii. Ta je ale příliš pomalá, příliš drahá a příliš nebezpečná a v konečném důsledku nepřispěje k co nejrychlejšímu snížení emisí, po kterém volají vědecké poznatky. Ukončení éry fosilních paliv a masivní rozvoj dostupné obnovitelné energie je rychlejší, levnější a spolehlivější. Rychlé, spravedlivé a úplné ukončení využívání fosilních paliv je koneckonců i prioritou klimatické konference COP28.“

Tereza Fenclová Mašková, komunikační koordinátorka Klimatické koalice: „Nevládní organizace už před začátkem klimatické konference upozorňovaly, že evropské delegace mají na COP28 prosazovat ambiciózní řešení. Je proto dobrou zprávou, že ČR spolu s dalšími 117 zeměmi podpořila cíl ztrojnásobit kapacitu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zdvojnásobit energetickou účinnost do roku 2030. Ta má na rozdíl od jaderné deklarace, kterou podepsala jen dvacítka zemí, významnou podporu a reflektuje preference globálního společenství.“