Polský správní soud ve Varšavě dnes rozhodl, že posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA) pro prodloužení licence polského uhelného dolu Turów na období do roku 2044 nebylo provedeno řádně a v souladu se zákonem. Rozhodnutí EIA je přitom zásadní podmínkou pro pokračování v těžbě. 

Na ta, že je těžba na dole Turów nelegální, upozorňuje organizace Greenpeace Česká republika již řadu let. (c) Greenpeace

Kromě povolení k těžbě do roku 2044 získal provozovatel dolu ještě povolení do roku 2026, které však žádné posouzení vlivů na životní prostředí neobsahovalo a které kvůli tomu podle vyjádření generálního advokáta Soudního dvoru EU porušilo unijní právo. Současná těžba v dole Turów je tak podle ekologických organizací nelegální.

Žalobu podaly spolky Fundacja Frank Bold, EkoUnia a Greenpeace z Česka, Německa a Polska a německé město Žitava. Zdůrazňují, že polské ministerstvo pro klima a životní prostředí přijalo posouzení EIA v rozporu se zákonem, aniž by zohlednilo přeshraniční škody způsobené důlní činností. Podle nejnovějších dat kvůli těžbě mizí voda z českého území i nyní, více než dva roky po uzavření česko-polské dohody a navzdory podzemní stěně, kterou polská strana postavila vedle dolu. V Německu pak dochází k poklesům půdy, které narušují statiku a způsobují praskliny domů v Žitavě.

Varšavský soud loni v červnu žalobcům vyhověl a předběžným opatřením pozastavil až do finálního verdiktu povolení k těžbě v dolu Turów do roku 2044, Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí však po měsíci zrušil. Představitelé tehdejší polské vládní strany Právo a spravedlnost včetně premiéra Mateusze Morawieckého se mezitím nechali slyšet, že důl Turów za žádných okolností nezavřou. Mezitím se v Polsku změnila vláda a premiérem se stal Donald Tusk.

Nikol Krejčová, koordinátorka kampaní Greenpeace, říká:
„Kvůli dolu Turów stále mizí voda z českého území. Česko-polská dohoda tomu nezabránila a vůbec nic nevyřešila. Poslední měření ukazují, že voda mizí i přesto, že polská strana vybudovala u dolu podzemní stěnu. Negativní dopad těžby v dole Turów na místní obyvatele na české straně hranice je tedy obrovský. Paradoxně se těchto lidí nyní zastává polský soud více než jejich vlastní vláda premiéra Petra Fialy.”

Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná říká:
„Premiér Petr Fiala podepsal tak špatnou dohodu s Polskem, že ČR nemá žádné účinné nástroje k ochraně svých obyvatel a svého životního prostředí. Jsme v paradoxní situaci, kdy naše příslušné ministerstvo konstatuje spokojenost s další těžbou na dohled od našich domů a polský správní soud naopak říká, že těžba životní prostředí ohrožuje. Premiér Petr Fiala by se měl urychleně pokusit své selhání napravit a se svým polským protějškem Donaldem Tuskem o budoucnosti těžby jednat.”  

Laura Otýpková, právnička z expertní skupiny Frank Bold, říká:
„Polský soud vyhodnotil zprávu EIA a rozhodl, že neodpovídá skutečnosti. To je selhání na straně provozovatele dolu, který zhodnocení dopadů na podzemní vodu, půdu a další složky životního prostředí předložil ve velmi zkreslené podobě. Újma na životním prostředí ve zprávě EIA byla podhodnocena. Na to ostatně naše organizace upozorňuje již od roku 2020.”