Krajský úřad Pardubického kraje včera udělil provozovatelům elektrárny Chvaletice výjimku z nových evropských limitů pro ochranu ovzduší. Elektrárna bude moci až do roku 2027 vypouštět vyšší množství toxické rtuti, než stanovuje platná legislativa. V případě oxidů dusíku byla výjimka udělena dokonce do roku 2029. Z rozhodnutí o výjimce prokazatelně vyplývá, že krajští úředníci procesně nadržovali provozovateli elektrárny před ostatními účastníky řízení včetně dotčených obcí. Úřad se totiž odmítl zabývat vyjádřením pěti účastníků řízení, kterými v květnu reagovali na nové podklady doplněné do správního spisu.

Podle úřadu lhůta pro podání jakýchkoli podkladů uplynula v únoru – a to bez ohledu na to, že v té době ještě ve spise podklady, na které připomínky reagovaly, ještě nebyly. Vyjádření provozovatele elektrárny z dubna (tedy podané taktéž po uvedené únorové lhůtě) ovšem úřad bez rozporu akceptoval. Greenpeace, Hnutí Duha, Frank Bold a další účastníci řízení i kvůli tomuto procesnímu pochybení proti rozhodnutí o výjimce podají odvolání.

Chvaletice Power Plant Occupation in Czech Republic. © Will Rose / Greenpeace

Protest proti uhlí na chladicí věži elektrárny Chvaletice.

Pokud by elektrárna Chvaletice výjimku z nových emisních limitů nedostala a nainstalovala nové filtry, zabránila by tak 169 předčasným úmrtím kvůli znečištěnému ovzduší. Vyplývá to ze studie, kterou v květnu pro českou pobočku Greenpeace připravil finský expert na znečištění ovzduší Lauri Myllyvirta, hlavní analytik Greenpeace Global Air Pollution Unit.

Organizace Greenpeace uvedenou studii ihned po jejím zpracování krajskému úřadu poskytla. Kraj se jí však odmítl jakkoliv zabývat. V odůvodnění, proč kraj bezvýhradně přijímá závěry rozptylové studie od elektrárny, úředníci píšou, že pokud mají obce či spolky pochybnosti o správnosti rozptylové studie, mají dodat vlastní výpočty, jinak jsou jejich výtky pouze “domněnkami laiků”. Když však vlastní výpočty skutečně dodali, kraj je záměrně ignoroval. Úřad tak porušil tzv. zásadu materiální pravdy, podle které je povinen zjistit přesný a úplný stav věci nezávisle na podání účastníků řízení.

Dalším absurdním momentem rozhodnutí je podle právní analýzy Frank Bold způsob, jakým krajský úřad hodnotil žádosti o výjimku podle kritérií stanovených metodikou MŽP. Jednotlivá kritéria mají podle metodiky MŽP různou váhu – různé bodové ohodnocení. Pokud jde o výjimku pro emisní limit rtuti, hodnocení vyšlo negativně. Žádost obdržela od krajského úřadu 2 pozitivní body (pro udělení výjimky) a 7 negativních bodů. (3) Přesto krajský úřad výjimku udělil.

Rozhodnutí o výjimce přichází v týdnu, kdy se nedaleko elektrárny koná letošní Klimakemp pořádaný hnutím Limity jsme my. Součástí akce je v pátek protestní pochod proti elektrárně Chvaletice, kterého se podle očekávání organizátorů účastní stovky lidí. Elektrárna Chvaletice je v hledáčku českého klimatického hnutí, protože je třetím největším producentem skleníkových plynů v ČR.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace, řekl:
“Upozornili jsme na fakt, že rozptylová studie emisí z elektrárny Chvaletice dodaná provozovatelem, na jejímž základě byla výjimka povolena, je špatná a jako důkaz jsme dodali vlastní výpočty. Naši studii kraj v rozporu se správním řádem odmítl přijmout a zároveň nám v textu rozhodnutí vzkázal, že studii elektrárny bezvýhradně věří, protože jsme ji nezpochybnili vlastní studií. Franze Kavku by toto odůvodnění jistě nadchlo. Odbor životního prostředí pardubického krajského úřadu se dlouhodobě nechová jako nezávislý úřad, ale jako detašované pracoviště uhelného impéria Pavla Tykače. Doufám, že ministerstvo životního prostředí zjevnou svévoli krajských úředníků v rámci odvolacího řízení napraví.”

Laura Haiselová, právnička Frank Bold, řekla:
“Rozhodnutí krajského úřadu je po právní stránce plné chyb. Nejde jen o procesní pochybení, kdy krajský úřad neumožnil účastníkům vyjádřit se ke všem podkladům pro rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje i závažné věcné vady. Denní emisní limit pro oxidy dusíku je stanoven tak vysoko, že překračuje už současnou legislativu. Pokud jde o rtuť, i krajský úřad připouští, že podle metodiky MŽP je hodnocení žádosti negativní. Přesto výjimku udělil. Takové rozhodnutí podle mého názoru nemůže v odvolacím řízení obstát.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, řekl:
“Žádost elektrárny Chvaletice o výjimku z limitů pro ochranu ovzduší byla od začátku nehorázná. Že se krajský úřad nezastal zdraví lidí, ale zájmu nezodpovědného provozovatele je smutné a nezbývá, než se obrátit na nadřízené Ministerstvo životního prostředí. Doufám také, že podobné hrozbě nebudou muset čelit i lidé a obce v okolí elektrárny Počerady. Tedy, že tuto elektrárnu už ČEZ kontroverznímu podnikateli Pavlu Tykačovi neprodá a zodpovědně ji začne připravovat na odstavení.”

Rozhodnutí o výjimce  v celém znění ke stažení