Detašované pracoviště Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové v těchto dnech posuzuje rozhodnutí Pardubického kraje udělit výjimku elektrárně Chvaletice pro vypouštění oxidů dusíky a rtuti do ovzduší. Ještě před finálním verdiktem o výjimce z nových evropských emisních limitů ovšem ministerští úředníci rozhodli v jiné věci týkající se chvaletické elektrárny – zrušili povolení kraje vypouštět větší množství rtuti a dalších škodlivin z elektrárny do Labe. Pardubický krajský úřad bude muset rozhodovat znovu, tentokrát však musí zohlednit připomínky České inspekce životního prostředí, přizvat do řízení spolky a obce a bude se muset řádně zabývat vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí. Vyplývá to z informací, které dnes na svém webu zveřejnila právnická organizace Frank Bold

Elektrárna Chvaletice nyní nemá platné povolení pro vypouštění odpadních vod (platnost toho starého, které se mělo prodloužit, končila 25. 5. 2019), a tak by se měla zdržet jakýchkoli emisí do Labe až do nového rozhodnutí krajského úřadu.

Elektrárna Chvaletice

Nynější vlastník elektrárny – firma Seven Energy uhlobarona Pavla Tykače – požádala od nabytí elektrárny o změnu integrovaného povolení kvůli navýšení znečištění opakovaně a úředníci krajského úřadu vesměs dávali na její žádosti razítko v tzv. režimu nepodstatné změny, tedy za zavřenými dveřmi s vyloučením veřejnosti. Tentokrát ovšem ministerstvo jasně řeklo, že se jedná o podstatnou změnu, a krajský úřad tak ve svém úsudku pochybil.

O změnu související s vypouštěním odpadních vod do Labe si elektrárna zažádala v květnu. Kromě prodloužení platnosti o další čtyři roky elektrárna žádala také o navýšení hmotnostních limitů pro rtuť (z 10 na 11 kg za rok), rozpuštěných anorganických solí (z 2000 na 2200 tun za rok), ropných látek (z 600 na 660 kg za rok), nerozpuštěných látek (z 30 na 33 tun za rok) a navýšení celkového objemu vypouštěné vody. Kraj všem žádostem vyhověl a své rozhodnutí zveřejnil na konci července.

Krajský úřad se podle ministerstva při rozhodování dopustil řady chyb. Zásadní je například fakt, že rozhodoval v rozporu s novou evropskou legislativou a jejími limity platnými od srpna 2021, které jsou stanoveny s ohledem na tzv. nejlepší dostupné technologie. V původním rozhodnutí totiž úřad stanovil příliš vysoké limity, a tím vlastně udělil elektrárně další výjimku. První výjimku dostala elektrárna od úředníků Pardubického kraje pro emise rtuti a NOx do ovzduší již v květnu.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 
“Aktuální rozhodnutí ministerstva životního prostředí nám dává naději, že by se přezkoumání či zrušení mohla dočkat i výjimka pro elektrárnu Chvaletice pro vypouštění rtuti a oxidů dusíku do ovzduší, kterou krajský úřad schválil v květnu. Dávalo by to smysl, protože i tam krajský úřad pochybil. Například si podle metodiky ministerstva životního prostředí vyhodnotil, že drtivá většina zkoumaných kritérií hovoří proti udělení výjimky pro rtuť, a pak přesto tuto výjimku udělil.”