Europoslanci chtějí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 35 procent

Štrasburk, 16. leden 2018 – Evropský parlament dnes odhlasoval [1], aby se do konce příštího desetiletí zvýšil podíl čistých obnovitelných zdrojů v Evropské unii na 35 procent. Studie ukazují, že původní návrh Evropské komise a členských států ve výši 27 % nepovede ke splnění evropských závazků v ochraně klimatu podle platné Pařížské dohody.

Evropský parlament také posílil podporu lidem, kteří vyrábějí svou vlastní energii ať už ve svém domově či jako členové energetického družstva. Pravidla schválená parlamentem odmítají jakékoli diskriminující opatření, poplatky a daně pro občany, kteří spotřebovávají vlastní elektřinu. Například španělská solární daň tak bude za nových podmínek v rozporu s legislativou EU.

Obdobně se europoslanci vyslovili také pro rychlejší tempo zlepšování energetické účinnosti, když celoevropský cíl zvýšili na 35 %. Z textu směrnice vyškrtali i řadu výjimek, díky nimž je až čtvrtina energetických úspor vykazovaných členskými státy pouze na papíře. Europoslanci současně požadují zpřísnit cíl pro rok 2050: EU má do poloviny století dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů.

Nakonec se nenašla podpora pro úpravu pravidel udržitelnosti pro využití energie získávané z biomasy, kterou ekologické organizace požadují [2]. Členské státy tak pro dosažení cílů podílů výroby energie z obnovitelných zdrojů mohou například pálit zdravé stromy, což podle vědců povede ke zvýšení emisí a přispěje k degradaci lesů.

Jan Freidinger z Greenpeace řekl:
“Europoslanci nepodlehli obrovskému tlaku průmyslové lobby a přijali celou řadu progresivních opatření, která podporují rozvoj čistých obnovitelných zdrojů energie a to především těch, které jsou ve vlastnictví obcí, energetických komunit a lidí.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Na evropské úrovni v zásadě panuje shoda, že za elektřinu, kterou si doma vyrobíte, nemusíte nikomu platit. Poplatek za fotovoltaické panely na střeše by byl stejně absurdní jako poplatek za vlastní jabloň odváděný velkopěstitelům ovoce. Vítáme rovněž zvýšení ambicióznosti cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou efektivnost oproti návrhům Komise. Může napomoci urychlení restartu obnovitelných zdrojů, který se v České republice již několik let odkládá.“

Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis řekla:
“Rozhodnutí europoslanců posílit unijní klimatickou politiku je krok správným směrem. Navržené tempo snižování emisí nebo rozvoje čisté energetiky je ale stále příliš mírné, přitom šance na zvládnutí změny klimatu je podmíněna účinnými a rychlými kroky. Míč je teď na straně členských států, které nemusí jen pasivně převzít, co jim naordinuje Brusel. S útlumem starých uhelných elektráren se v Česku dá začít hned.”

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
“Česká vláda by se měla k problému postavit čelem a podpořit rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů energie i zlepšování energetické účinnosti, jak dnes navrhli europoslanci. Tuto pozici je zapotřebí promítnout i do blížící se diskuse o podobě příštího rozpočtu EU tak, aby nám rozpočet pomohl s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku.”

Kontakty:

  • Jan Freidinger, Greenpeace ČR, 734 620 843, [email protected]
  • Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, [email protected]
  • Klára Sutlovičová, Glopolis, 702 145 177, [email protected]
  • Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 775 778 202, [email protected]

Poznámky pro editory:

[1] Dnešní hlasování v EP se týkalo tří legislativních návrhů z balíčku energetické a klimatické politiky EU pro období do roku 2030. Ministři energetiky členských zemí EU přijali svou pozici k celému balíčku 18. prosince 2017, ve které podpořili škodlivé dotace pro uhlí, jádro a plyn a současně oslabili práva samovýrobců energie z obnovitelných zdrojů. Evropská parlament rozhodne o dalších částech balíčku v březnu a pak začne tzv. trialog – vyjednávání mezi Komisí, Parlamentem a radou o finální podobě celého balíčku.

[2] Dopis ekologických organizací na poslancům Evropského parlamentu https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2018/10/d395e279-d395e279-ngo_letter_on_bioenergy_to_meps_in_advance_of_january_2018_vote.pdf