Závěť a odkaz ze závěti

Věnovat část svého majetku ve prospěch neziskové organizace je ve světě obvyklé a tento způsob podpory se v posledních letech rychle rozvíjí i v České republice. Na  Greenpeace můžete pamatovat odkazem ze závěti, kdy v závěti stanovíte finanční částku nebo část majetku, kterou máme získat. Celý svůj majetek můžete neziskové organizaci odkázat v případě, že nemáte dědice ze zákona a váš majetek by propadl státu.

Pokud je vám blízké téma ochrany přírody a životního prostředí a zahrnete do své závěti Greenpeace, budete se s námi podílet na ochraně naší planety dlouho do budoucna. Váš dar nám pomůže uskutečnit naši společnou představu o čistší a zelenější planetě, která si zachovává svou rozmanitost i pro příští generace.

Vaše dotazy ohledně procesu sepisování a uzavírání závěti rádi zodpovíme. Pokud máte jakékoliv otázky kontaktujte prosím Pavlu Jirošovou, která vám se vším ráda poradí.