Január 25.: frissítve egy kiegészítő kérdéssel, illetve a Kormányhivatal válaszlevelével.

A Greenpeace Magyarország első levele, 2019. január 8.

Baranya Megyei Kormányhivatal
7623 Pécs, József A. u. 10.

Tárgy: Tájékoztatás kérése a hidasi és garéi vegyianyag-szennyezéssel kapcsolatos várható intézkedésekről

Tisztelt Dr. Horváth Zoltán Kormánymegbízott Úr!
Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Köszönettel megkaptuk a volt Budapesti Vegyiművek (BVM) Hidasi gyártelepének és garéi lerakójának szennyezettségével kapcsolatos adatokat.

Sajnálattal olvastam, hogy a szennyezés mind a mai napig nagyon jelentős, számos komponens esetében nagyságrendekkel haladja meg nemcsak a B határértéket, hanem a D kármentesítési értékeket is.

A dokumentumok alapján 1994-ben a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte a BVM-et a garéi veszélyes hulladékkal szennyezett talaj- és talajvíz ártalmatlanítására. A Felügyelőség emellett 2002 márciusában műszaki beavatkozást rendelt el a hidasi külterületen a szennyezett talajvíz ártalmatlanítására, amelynek határideje 2010. december 31. volt. 2004 januárjában a Felügyelőség a hidasi gyáregységben keletkezett szennyezett talaj ártalmatlanításának folytatásáról is rendelkezett, amelynek 2007. október 31. volt a határideje.

Ez alapján szeretném megkérdezni, hogy jelenleg, 2019-ben

  1. Kinek és milyen határidővel feladata a hidasi és garéi érintett területek kármentesítése?
  2. Mi tesz a Baranya Megyei Kormányhivatal annak érdekében, hogy a kármentes mihamarabb megkezdődjön?
  3. Ismert-e, hogy a talajvízszennyezés milyen irányban terjedt tovább? Vannak-e mérési eredmények vagy számítások arra vonatkozóan, hogy a szennyezés bejuthat-e élővizekbe, vagy a környéken lakók kútjaiba?

Ezen levelünket az átláthatóság érdekében a greenpeace.hu oldalon is közzétesszük. Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 8.

Üdvözlettel:

Simon Gergely
vegyianyag-szakértő
Greenpeace Magyarország Egyesület


A Greenpeace Magyarország kiegészítő levele, 2019. január 11.

Dr. Horváth Zoltán Kormánymegbízott
Baranya Megyei Kormányhivatal
7623 Pécs, József A. u. 10.

Tárgy: Kiegészítő kérdés – Tájékoztatás kérése a hidasi és garéi vegyianyag-szennyezéssel kapcsolatos várható intézkedésekről

Tisztelt Dr. Horváth Zoltán Kormánymegbízott Úr!
Tisztelt Baranya Megyei Kormányhivatal!

Az előző levelemet szeretném kiegészíteni egy további kérdéssel:

Vannak-e az elmúlt 15 évből mérési eredmények a terület poliklórozott dibenzo-dioxinokkal és dibenzo-furánokkal (PCDD/F) való szennyezettségéről?

Amennyiben igen, akkor szeretném az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a közérdekű adatigénylésként elkérni az adatokat. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a […] címre megküldeni.

Kelt: 2019. január 11.

Üdvözlettel:

Simon Gergely
vegyianyag-szakértő
Greenpeace Magyarország Egyesület


A Baranya Megyei Kormányhivatal válasza, 2019. január 23.

(PDF-verzióban elérhető itt, az átiratot lásd lejjebb.)

Greenpeace Magyarország Egyesület
Simon Gergely Vegyianyag-szakértő Úr részére
Székhelyén
[…]

Iktatószám: BAB/8/00054-9/2019.
Tárgy: Tájékoztatás – Hidasi és Garéi vegyianyag-szennyezéssel kapcsolatos várható intézkedésekről

Tisztelt Simon Gergely!

A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére 2019. január 8., illetve 11. napján, elektronikus úton, „Tájékoztatás kérése a hidasi és garéi vegyianyag-szennyezéssel kapcsolatos várható intézkedésekről” tárgyban küldött megkereséseire tekintettel az alábbiak szerint tájékoztatom.

A Hidason, illetve Garéban található szennyezett területek kármentesítését a Budapesti Vegyiművek Zrt.-nek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell elvégeznie.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Kormányhivatalnak poliklórozott dibenzo-dioxinokkal, valamint dibenzo-furánokkal kapcsolatos mérési eredmények nem állnak rendelkezésre.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Pécs, 2019. január 23.

Tisztelettel:
Dr. Horváth Zoltán
kormánymegbízott
Baranya Megyei Kormányhivatal