A január 11-én 25 millió forintot követel a Greenpeace-től a Közbeszerzési Döntőbizottság a fertői beadvány elbírálásáért címmel kiadott közleményünkre honlapján reagált a Közbeszerzési Döntőbizottság. Az alábbiakban részletesen megválaszolunk minden, a Döntőbizottság által felvetett kifogást:

  • A Döntőbizottság azt írja közleményében, hogy „A Greenpeace beadványa jogilag hibás, mert a Közbeszerzési Döntőbizottságnak nincs arra jogosultsága, hogy ellenőrizze, a projekt megfelel-e a környezetvédelmi törvényeknek, ez a környezetvédelmi hatóságok jogköre. A Döntőbizottság csak azt vizsgálhatja, hogy a versenyszabályoknak megfelel-e a kiírás.”

Nem tévedésből fordultunk a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, ugyanis nem az a kérdésünk, hogy a projekt a környezetvédelmi törvényeknek megfelel-e, hanem az, hogy a saját környezetvédelmi engedélyeinek megfelel-e. Véleményünk szerint nem, ezért a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt közbeszerzési kiírásával kapcsolatban felmerül a törvénysértés gyanúja. 

Egészen pontosan azt szeretnénk, hogy a KBD végezze el ugyanazt a munkát, amelyet mi is elvégeztünk: hasonlítsa össze, hogy a beruházó által összeállított közbeszerzési kiírásban több és nagyobb épület és építmény, összesen 6 370 m2-rel nagyobb beépítettség szerepel, mint amire a beruházónak engedélye van. Álláspontunk szerint, ha egy beruházó a környezetvédelmi engedélyeiben jóváhagyott méreteken túli beruházás megvalósítását írja ki, akkor az a kiírás egyrészt önmagában törvényellenes (hiszen ezekre a méretekre nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel), másrészt nem tartalmaz reális információt a pályázók számára, hiszen olyasmire kellene jelentkezniük, amelyre nincs engedély, és ez is törvényellenes. A részletes indoklásunkat lásd a Döntőbizottságnak január 3-án megküldött kérelmünkben.

Amennyiben a Döntőbizottság úgy gondolja, hogy nem rendelkezik hatáskörrel ennek kivizsgálására, akkor kérjük, hogy az általunk tudomására hozott törvénysértésről vagy legalábbis ennek gyanújáról hivatalból értesítse a szerintük hatáskörrel rendelkező szervet, ahogy ez minden kormányhivatallal és bírósággal, így a Közbeszerzési Döntőbírósággal szemben is általános elvárás.

Hozzátennénk, hogy a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés felülvizsgálata miatt már 2021 áprilisában Győri Törvényszékhez fordultunk, amely bíróság foglalkozik is az üggyel, a per folyamatban van.

  • A Döntőbizottság azt írja közleményében, hogyAmi a 25 millió forintos igazgatási szolgáltatási díjat illeti: ez az összeg minden esetben a beruházás becsült értékének a fél százaléka. Ez európai uniós szinten kirívóan alacsony, az uniós átlag mindössze egynegyede.” 

Ez egy szubjektív értékelés, egy átlagos magyar civilszervezet számára ez rettenetesen sok pénz. Azt viszont megjegyeznénk, hogy a közbeszerzési kiírásban nem szerepelt a beruházás becsült értéke, így megbecsülni sem tudtuk, mekkora eljárási díjat kell majd befizetnünk. A 25 millió forintos összegről január 7-én, pénteken értesültünk a Döntőbizottság végzéséből, mint ahogy arról is, hogy ennek befizetésére 5 naptári (!) napunk van, amennyiben azt szeretnénk, hogy a közbeszerzések jogszerűségét felügyelni hivatott állami szervezet megvizsgálja a panaszunkat. 

  • A Döntőbizottság azt írja közleményében, hogy „A vonatkozó rendelet 2015-ös módosításakor nem megemelték, hanem a felére csökkentették a díjakat, éppen annak érdekében, hogy szélesebb körben legyen lehetőség jogorvoslati panasszal élni.” 

Valóban pontatlanul írtuk, hogy az igazgatási szolgáltatási díjakat a 2015-ös módosítással emelték meg brutálisan, hiszen ez korábban történt, a 2015-es módosítással pedig valóban visszacsökkentették. A lényeget azonban ez nem érinti, hiszen a 25 milliós felső határérték nem változott, tízmilliárdos beruházások esetén pedig akár 0,5%, akár 1% a díj, a végszámla úgyis 25 millió forint lesz. Márpedig a nagy közérdeklődésre számot tartó és/vagy hatalmas környezetpusztítással járó közbeszerzési eljárások jellemzően milliárdos nagyságrendűek. Ha ezek ellen csak az élhet jogorvoslati panasszal, akinek van 25 millió forintja erre, akkor az teljesen kizárja a gazdasági erővel nem rendelkezőket a jogérvényesítésből: tehát gyakorlatilag minden civil szereplőt. 

  • A Döntőbizottság azt írja a közleményében, hogy “Szeretnénk felhívni arra a Greenpeace által elhallgatott tényre is a figyelmet, hogy abban az esetben, ha egy kérelemnek helyt ad a Döntőbizottság, akkor a kérelmező minden esetben visszakapja a befizetett eljárási díjat – követelésről tehát szó sincs.”

Valóban így van. Ha pedig nem ad helyt a kérelmünknek a Döntőbizottság –  melyre ugye semmilyen ráhatásunk sincs –, akkor azt 25 millió forintunk bánná. Döntően magánszemélyek kisösszegű adományaiból élő civil szervezet vagyunk és a lehető legfelelősebben próbálunk bánni a támogatóink pénzével. Ilyen hajmeresztő összeggel nem hazardírozhatunk.