A Válaszúton a mezőgazdaság c. kiadvány a Nemzetközi felmérés a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlődésére (IAASTD) tanulmányán alapul.
Ez a hároméves közös munka 2005-ben kezdődött, célja pedig az volt, hogy felmérje, milyen mértékben vagyunk képesek eredményeket elérni az alábbi, szegénységcsökkentési és fenntarthatósági céljaink területén:
  • az éhezés és szegénység csökkentése
  • a táplálkozás, egészség és vidéki megélhetés javítása
  • a társadalmi és környezeti fenntarthatóság elősegítése

A kutatást egy, számos társadalmi érdekcsoportot megjelenítő testület vezette, mely harminc kormányzati és harminc civil szférából érkező képviselőből állt össze. A folyamatban 110 kormány és 400 szakértő dolgozott együtt, akik a civil társadalmat, a magánszektort, termelőket, fogyasztókat, tudományos szférát, multilaterális környezetvédelmi egyezményeket, illetve különböző, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén tevékenykedő nemzetközi szervezeteket képviselték.

Amellett, hogy felmérték a jelenlegi helyzetet és tudást, az IAASTD egy egyszerű modellprojekció-készlet segítségével elemzi a lehetséges jövőképeket, a múlt eseményeiből szerzett tudásra, és létező trendekre – népességnövekedés, az urbanizáció élelmezési és jóléti hatásai, a termőföld fogyása, vízforrások elérhetőségének változása, klímaváltozás hatásai – alapozva.

Ez a kiadvány az IAASTD eredményeit megjelenítő Világjelentést foglalja össze döntéshozók számára. Magyar fordítását és terjesztését a Greenpeace Magyarország és a Védegylet Egyesület valósította meg. A teljes Világjelentés a www.agassessment.org oldalon elérhető angol nyelven.

Oldalszám: 49
Nyelv: magyar

Válaszúton a mezőgazdaság